Wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną

Autor: Patryk Siewert pod red. Marcina Soczko — w kategorii Blog — 27 czerwca 2019

27

cze
2019

Trzy źródła prawa − zmora przedsiębiorców

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy można wysyłać informacje handlowe mailem? Aby sprawdzić, czy wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną jest legalne, należy wziąć pod uwagę wymagania następujących przepisów:

 1. RODO¹;
 2. ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dalej PT) z późn. zm.;
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE) z późn. zm.

Jak wynika z naszych doświadczeń − dość powszechnym problemem występującym wśród organizacji jest zrozumienie wymagań prawnych związanych z wysyłaniem ofert handlowych do osób fizycznych.

4 maja 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania przepisów RODO. Dokonuje ona zmian m.in. w zapisach aktów prawnych regulujących legalność wysyłania informacji handlowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznaliśmy, że jest to doskonały moment, aby na łamach naszego Bloga opisać wymagania jakie stawia polski ustawodawca, a i również prawodawca unijny, przed polskimi przedsiębiorcami.

Wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną a przepisy RODO

W zakresie przepisów RODO, przedsiębiorca musi posiadać stosowną podstawę przetwarzania danych (art. 6 RODO). W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych (wysyłkę informacji handlowych zaliczyć można do takich celów) będzie to zgoda osoby, której dane dotyczą lub prawnie uzasadniony interes administratora, jakim może być np. budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

W przypadku opierania się na zgodzie, spełnienie wymogów przepisów RODO wydaje się oczywiste. Wystarczy uzyskać stosowne oświadczenie, spełniające wymagania art. 7 RODO.

Natomiast w przypadku prawnie uzasadnionego interesu sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.

Konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych

Masz wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych? Zgłoś się do nas!

Test równowagi interesów

Zgodnie z wytycznymi RODO (motyw 47), opierając przetwarzanie danych osobowych na prawnie uzasadnionym interesie administratora, należy dokonać testu równowagi pomiędzy interesem administratora a interesem odbiorcy treści pamiętając przy tym o zasadzie rozliczalności.

Innymi słowy musimy posiadać dowód, potwierdzający dokonanie wspomnianego testu.

Gdy stwierdzimy, iż nie są zagrożone prawa i wolności osoby, której dane dotyczą możemy podjąć decyzję o realizacji wysyłki ofert handlowych. Oczywiście po zrealizowaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.

W praktyce reklamy można bez pytania wysyłać:

 • do własnych klientów, (o ile jeszcze nie wyrazili oni sprzeciwu wobec takiego przetwarzania)
  oraz
 • do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie dotyczącym tej działalności i przez publicznie wskazane przez nich kanały komunikacyjne.

Zgoda na przesłanie oferty handlowej drogą elektroniczną

Konieczność uzyskania zgody na podstawie PT oraz UŚUDE

W przypadku obu ustaw jest mowa bądź to o uzyskiwaniu zgód na realizowanie marketingu bezpośredniego na końcowe urządzenia telekomunikacyjne (art. 172 PT) albo zakazie wysyłania niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 10 UŚUDE). W stosunku do każdej z przytoczonych zgód wcześniej przepisy przewidywały, że „nie mogą być one domniemane lub dorozumiane z oświadczenia woli o innej treści”.

Literalna wykładnia w/w przepisów prawa wskazywałaby, że przy wysyłaniu wiadomości elektronicznych zawierających np. reklamy, powinny być pozyskiwane dwa, niezależne od siebie oświadczenia woli. W jednym użytkownik oświadczałby, że wyraża zgodę w rozumieniu UŚUDE, a w drugim − że wyraża zgodę w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Jednakże, dotychczasowe orzecznictwo wskazywało na potrzebę wyodrębniania zbieranych zgód, raczej pod kątem stosowania różnych kanałów komunikacji tak, aby osoba fizyczna mogła dokonać wyboru jakim kanałem chce otrzymywać informacje handlowe (NSA I OSK 1317/11).

Aktualne wymagania prawa − osłabienie rygoru zbierania zgody

Wspomniana na wstępie tego artykułu ustawa, dostosowująca polskie akty prawne do przepisów RODO, dokonała ujednolicenia definiowanych zgód w PT oraz UŚUDE do zgody, o której mowa w art. 4 ust. 11 RODO.

Oznacza to, że dokonano liberalizacji wymogu związanego ze zbieraniem zgód, gdyż uchylono przepis zakazujący zbierania zgód w sposób domniemany lub dorozumiany z oświadczenia woli o innej treści. Przepis ten stałby w sprzeczności z definicją zgody RODO − naruszałby on możliwość wyrażenia woli poprzez wyraźne działanie.

Krajowe przepisy bardziej restrykcyjne od przepisów RODO

Gdyby nie przepisy krajowe regulujące wysyłanie informacji handlowych (UŚUDE oraz PT), bądź co bądź oparte jednak na dyrektywach unijnych, to istniałaby możliwość wysyłania ofert handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. I to nie tylko do własnych klientów lub przedsiębiorców, w zakresie ich działalności.

Jednak ponieważ zarówno w PT oraz UŚUDE postawiono warunek posiadania zgody na realizację wysyłki informacji handlowych, to niezwiązany jeszcze z nadawcą odbiorca wiadomości w wyraźny sposób musi wyrazić swoją wolę w tej gestii.

Odbiorca informacji handlowych może wyrazić swoją wolę bezpośrednio za pośrednictwem oświadczenia lub w sposób domniemany np. udostępniając swój adres e-mail, w tym zezwalając na dalsze udostępnienie danych osobowych (oczywiście, gdy miał możliwość zapoznać się wcześniej ze szczegółami przetwarzania danych) lub akceptując regulamin, na podstawie którego administrator będzie dostarczał zamówione treści.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa „wdrażająca” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP w dniu 19 kwietnia 2019 r. pod poz. 730.

komentarzy 57

 • Grzegorz 28 października, 2019

  Witam.
  Czy wysłanie oferty handlowej poprzez portal ogłoszeniowy jest zabroniony? Np ktoś wystawił na wynajem mieszkanie i wysyłamy do tego użytkownika (bo nie znamy nazwiska ani maila) ofertę z propozycją pomalowania mieszkania. Albo ktoś wystawia na sprzedaż auto to wysyłamy maila z propozycją zrobienia zdjęć auta do ogłoszenia. Wysyłający wiadomość i odbierający są zarejestrowanymi użytkownikami danego portalu. Wiadomość jest wysyłana przez wewnętrzny komunikator portalu. Odbiorca chcąc dowiedzieć się więcej może wejść na stronę www, której adres jest podany w wiadomości. Czy takie wysyłanie wiadomości jest niezgodne z prawem?

  Odpowiedz
 • Marcin Soczko 28 października, 2019

  Dzień Dobry,
  Z Pana opisu wynika, że do wysłania oferty handlowej jej nadawca nie wykorzystuje, czyli nie przetwarza danych osobowych adresata oferty (no, może co najwyżej nazwę użytkownika). W procesie tym pośredniczy platforma komunikacyjna dostarczana przez inny podmiot, który w tej sytuacji jest administratorem danych (zarówno nadawcy, jak i adresata ogłoszenia) i powinien zasady przetwarzania danych określić w Regulaminie tej usługi.
  Odpowiadając na Pana pytanie, działania użytkowników są zgodne z prawem i uprawnione w ramach Regulaminu, a o zgodność z przepisami powinien zadbać dostawa usługi.
  Pozdrawiam serdecznie

  Odpowiedz
 • Mateusz 19 grudnia, 2019

  Czy wysłanie oferty handlowej do JST na adresy udostępnione na ich BIP jest dozwolone bez uzyskiwania wcześniejszej zgody?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert, członek zespołu Soczko & Partnerzy 21 grudnia, 2019

   Działanie przedstawione przez Pana w powyższym przypadku nie stoi w sprzeczności z przepisami RODO, o ile spełnione zostaną warunki, co do powoływania się prawnie uzasadniony interes oraz przy zapewnieniu możliwości wyrażenia sprzeciwu przez osoby, których dane dotyczą.

   Z uwagi na to, iż planowane działanie mieści się w definicji wysyłania informacji handlowych oraz realizowania marketingu bezpośredniego, należy poddać analizie zgodność z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z Prawem Telekomunikacyjnym. Oba przytoczone przepisy stanowią o potrzebie uzyskania wcześniejszej zgody i będzie ona faktycznie wymagana o ile odbiorca treści jest potencjalnym klientem podmiotu wysyłającego oferty handlowe.

   Inna sytuacja będzie jeżeli intencją nadawcy oferty handlowej jest nawiązanie współpracy z Jednostką Samorządu Terytorialnego za pośrednictwem jej przedstawiciela. W takim przypadku, zbieranie zgód dla realizacji wymagań wcześniej wymienionych przepisów, w naszej opinii będzie działaniem zbędnym.

   Powyższy pogląd potwierdza uzasadnienie rządowego projektu z 23.07.2012 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 627), która ustanowiła obecne brzmienie art. 10 uśude. W uzasadnieniu wskazano, iż: „Zmiana ma na celu ograniczenie regulacji do osób fizycznych, a jednocześnie umożliwienie kontaktów dwustronnie profesjonalnych – biznesowych, które w chwili obecnej, ze względu na problemy interpretacyjne odnośnie uprzedniej zgody profesjonalnego podmiotu na przesłanie informacji handlowej poprzez zamieszczenie adresu poczty elektronicznej na stronie internetowej, są utrudnione.”

   Odpowiedz
   • Marcin 8 stycznia, 2020

    Witam.
    Na wstępie dodam, że jestem osobą prywatną. Chciałem rozpocząć działalność nierejstrowaną, i po jakimś czasie przejść na normalną działalność gospodarczą.
    Żeby pozyskać klientów (wśród tych posiadających działalność) chciałbym do nich dzwonić i pisać maile, ewentualnie komunikować się na portalach społecznościowych, używając wewnętrznych komunikatorów niektórych platform. Nie byłyby to telefony nękające, ani żadne spamerskie maile. Problem w tym, że nie posiadam zgód marketingowych. Telefony lub maile byłyby pobierane z serwisów typu booking.com, facebook, olx.
    Czy można jakoś uzyskać zgodę na przedstawienie oferty, żeby nie narażać się na ewentualne konsekwencje finansowe? Jakiś telefon typu „cold call”lub mail ? Jeżeli tak, to jakby miał wyglądać mail lub taki telefon, żeby nie narazić się na konsekwencje finansowe

    Odpowiedz
    • Patryk Siewert, członek zespołu Soczko & Partnerzy 10 stycznia, 2020

     Dzień Dobry,
     Na wstępie podkreślę, że przed wejściem w życie przepisów RODO przedsiębiorcy w pewnym zakresie byli wyłączeni spod ochrony danych osobowych. Obecnie należy traktować ich na równi z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami. Aby legalnie realizować wobec nich marketing należy spełnić nie tylko wymagania RODO (tj. m.in. posiadać podstawę prawną przetwarzania danych – w tym przypadku będzie to zgoda lub prawnie uzasadniony interes, spełnić obowiązek informacyjny, zapewnić realizację praw), ale również wymagania przepisów szczególnych tj. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (niewysyłanie niezamówionych informacji handlowych) oraz Prawa telekomunikacyjnego (pozyskanie zgody na realizowanie marketingu bezpośredniego).

     Wysłanie maila na publicznie dostępny adres email przedsiębiorczy z ofertą dla jego firmy nie musi być niezamówioną informacją handlową, ponieważ piszemy do firmy, a nie do osoby (za wyłączeniem sytuacji, w których przedsiębiorca jako osoba prywatna, będzie potencjalnym klientem wysyłającego ofertę). Bezpieczniej jest jednak wysyłać maile z ofertami na ogólne, nieimienne adresy firm, o ile nie wskazano do tego celu adresów konkretnych osób zatrudniony w firmie.

     Co do korzystania z komunikatorów portali społecznościowych dla celów realizacji marketingu bezpośredniego, to należy wcześniej zaznajomić się z regulaminami tych portali, w których powinny zostać określone zasady przetwarzania danych osobowych.

     Na koniec wspomnę, iż w przypadku w realizowaniu marketingu bezpośredniego dobrze jest kierować się zdrowym rozsądkiem. Przed rozpoczęciem komunikacji dokonać wstępnej analizy, czy to co oferujemy faktycznie może zainteresować odbiorcę treści i w przeciwnym przypadku zaprzestać wysyłania dalszych komunikatów. Natomiast inicjując rozmowę, zapytać lub potwierdzić zgodę na przedstawienie oferty.

     Odpowiedz
 • Jakub 15 stycznia, 2020

  Witam,
  Czy wysyłanie maili z ofertą handlową do firm oraz instytucji, których to maile widoczne są na ich stronie internetowej nie narusza żadnych obecnych przepisów? Słyszałem, że w takim wypadku pierwszy mail powinien być zapytaniem o możliwość przedstawienia oferty, czy to prawda? Jeśli tak , jak poprawnie powinna wyglądać taka wiadomość?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert, członek zespołu Marcin Soczko & Partnerzy 18 stycznia, 2020

   Panie Jakubie,
   Kontaktując się w celu złożenia oferty, warto jest na początku konwersacji zapytać przedstawiciela firmy o zainteresowanie produktem lub usługą jaką ma się do zaoferowania. Jest to działanie racjonalne, gdyż w ten sposób umożliwia się wyrażenie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz tym samym zmniejsza się ryzyko ewentualnych roszczeń, które i tak nie będzie wysokie z uwagi na sprzyjające okoliczności, tj. przetwarzanie danych publicznie dostępnych oraz występowanie relacji B2B.

   Odpowiedz
  • Marcin Soczko 19 stycznia, 2020

   Panie Jakubie,
   To my witamy na naszej stronie 🙂

   Ze swej strony dodam, że przy wysyłaniu maili z ofertą handlową do osób prawnych, warto używać ogólnych, nieimiennych adresów mailowych, wówczas żadne z przywoływanych przez nas przepisów nie będą miały zastosowania.

   Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • Beata 30 września, 2020

    dlaczego twierdzą Państwo, że w takim wypadku nie ma zastosowania żaden z przywołanych wyżej w artykule przepisów? Przecież w art. 127 ustawodawca odniósł się do użytkowników końcowych czyli tak naprawdę wszystkich – jest podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb. Czyli bez rozgraniczenia na of.fizyczne prawne itp. oraz na to jakie elementy są w nazwie adresu mailowego. Co więcej, przecież wysyłający ofertę też oczekuje że zostanie ona odczytana przez użytkownika końcowego. A przecież tego maila z ofertą nie czyta osoba prawna 🙂

    Odpowiedz
    • Marcin Soczko 2 października, 2020

     Pani Beato,
     Zapewne ma Pani na myśli art. 172 prawa telekomunikacyjnego, ponieważ art. 127 dotyczy zadań Prezesa UKE…

     Argumentem przemawiającym za tym, że w powyżej wskazanym przypadku nie będą miały zastosowania przepisy prawa telekomunikacyjnego, jest brak spełnienia przesłanki realizacji marketingu bezpośredniego. W naszej ocenie, zgodnie z opiniami zacytowanymi w innym naszym artykule, trudno określić mianem marketingu bezpośredniego sytuację, gdy komunikaty zawierające treści marketingowe nie będą kierowane bezpośrednio do osoby, która mogłaby sama skorzystać z danej usługi.

     Pozdrawiam

     Odpowiedz
     • Michał 29 listopada, 2020

      Witam.
      1. Chciałbym się upewnić czy dobrze rozumiem. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabrania wysyłania ofert do osób fizycznych. Czyli umożliwia przesyłanie ofert na wszelkie adresy służbowe lub ogólnofirmowe.
      2. Ale dochodzi do tego prawo telekomunikacyjne, które w art.172 poruszyło temat marketingu bezpośredniego. Wynika mi z tego, że marketing bezpośredni odnosi się tylko do możliwości skorzystania przez adresata z danej oferty. Czyli np. oferta ciężarówek dla danej firmy zaadresowana do jej pracownika to nie jest marketing bezpośredni, a oferta garnków bezpośrednio dla biedaka, który odebrał telefon lub mail’a już tak.
      3. I tu mam też pytanie. Czy to nie jest też tak, że Prawo Telekomunikacyjne (odnosząc się do art.1) dotyczy podmiotów i usług telekomunikacyjnych czyli upraszczając, że ten zapis dotyczy tylko np. reklamowania usług telekomunikacyjnych, a nie np. sprzedaży garnków?

     • Patryk Siewert pod red. Marcina Soczko 18 lutego, 2021

      Dzień dobry,
      poniżej odpowiedzi na Pana pytania:

      Ad. 1
      Na chwilę obecną, tak pod warunkiem, że służbowe adresy zostały udostępnione (przepisy mają się niebawem zmienić – patrz Ad. 2)
      Ad. 2
      Takie jest nasze stanowisko. Niemniej jednak przepisy mają się zaostrzyć i projektowane zapisy nowego prawa komunikacji elektronicznej najprawdopodobniej nie będą zezwalały na wysyłanie ofert drogą elektroniczną nawet do osób prawnych, chyba że użytkownik wyrazi swoją zgodę, która będzie wyrażona poprzez – cytując proponowane przepisy – „udostępnienie (…) identyfikującego go adresu poczty elektronicznej”…
      Ad. 3
      Przepisy dotyczące realizacji marketingu bezpośredniego zostały sformułowane tak, że jeżeli jest on realizowany przez podmiot (np. dystrybutora garnków) za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, czy komputer), to podmiot ten jest zobowiązany stosować się do wymagań określonych w Prawie Telekomunikacyjnym.
      Czy mogę wysłać swoją ofertę mycia elewacji do Spółdzielni mieszkaniowych? Na adres mailowy Spółdzielni, nie konkretnego pracownika. Czy tak samo sprawa ma się w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych?
      Odpowiedź:
      Na chwilę obecną (ale przepisy niedługo mogą się w tym obszarze zmienić) przedstawione przez Panią działanie mieści się w granicach prawa.

 • Krzysztof 30 kwietnia, 2020

  Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie następującej wątpliwości dotyczącej wysyłania ofert handlowych do instytucji i urzędów. Otrzymałem polecenie przygotowania oferty marketingowej adresowanej min. do ośrodków pomocy społecznej z wybranych województw proponującej sprzedaż druków i formularzy używanych przez te instytucje. Oferta ma być kierowana na adresy e-mailowe ogólne, udostępnione na stronach internetowych wyżej wymienionych odbiorców. Czy mogę to zrobić bez uzyskiwania zgód (takiego rozwiązania oczekuje ode mnie mój zwierzchnik) na przesłanie takiej oferty? Czy też powinienem wcześniej uzyskać zgodę.

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert, członek zespołu Soczko & Partnerzy 4 maja, 2020

   Dzień dobry, wysyłanie ofert bez zgody na ogólne (nie spersonalizowane) dostępne publicznie adresy nie stanowi naruszenia obowiązujących przepisów.

   Odpowiedz
   • Anna 7 sierpnia, 2020

    Dzień dobry Panie Patryku,
    Czy jest jakaś wykładnia prawna potwierdzająca tę tezę, (tzn, że na adresy ogólne firm można wysyłać informacje handlowe bez wcześniejszej zgody), na którą można się powołać w dyskusji z przedstawicielem firmy, do której wysłana została informacja handlowa właśnie na dostępny w sieci adres ogólny biuro@… ? Przedstawiciel firmy zapowiedział wystąpienie na drogę sądową i powołuje się na znowelizowany art 172 Prawa Telekomunikacyjnego, który interpretowany jest jako rozszerzenie zakazu wysyłania niezamówionej informacji handlowej, czyli spamu i dotyczy on już nie tylko osób fizycznych, ale i prawnych.
    Szukamy właściwej interpretacji tego artykułu, ale opinie w sieci są podzielone.

    Odpowiedz
    • Patryk Siewert, członek zespołu Soczko & Partnerzy 7 sierpnia, 2020

     Dzień dobry,

     Pani Anno, Pogląd ten potwierdza uzasadnienie rządowego projektu z 23.07.2012 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 627), która ustanowiła obecne brzmienie art. 10 uśude. W uzasadnieniu wskazano, iż: „Zmiana ma na celu ograniczenie regulacji do osób fizycznych, a jednocześnie umożliwienie kontaktów dwustronnie profesjonalnych – biznesowych, które w chwili obecnej, ze względu na problemy interpretacyjne odnośnie uprzedniej zgody profesjonalnego podmiotu na przesłanie informacji handlowej poprzez zamieszczenie adresu poczty elektronicznej na stronie internetowej, są utrudnione.”.

     Na marginesie wspomnę, że obecnie na etapie konsultacji społecznych jest projekt ustawy Komunikacji Elektronicznej, w której znajdują się zapisy regulujące wysyłanie informacji handlowych i marketingu bezpośredniego. W tym zakresie nowa ustawa zastąpi zapisy obecnie funkcjonujące w Prawie Telekomunikacyjnym oraz ustawie o świadczeniu usług elektronicznych. Udostępniam link do projektu: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336501/katalog/12703257#12703257

     Odpowiedz
     • Anna 10 sierpnia, 2020

      Dziękuję

 • Artur 2 czerwca, 2020

  Dzień dobry,
  czy wysyłanie wiadomości handlowej do Izb (radcowskich, adwokackich czy notarialnych) z prośbą o przekazanie informacji pozostałym członkom izby wymaga zgody w świetle UŚUDE?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert, członek zespołu Soczko & Partnerzy 4 czerwca, 2020

   Dzień dobry, Panie Arturze w świetle obowiązujących przepisów najbezpieczniej jest wysyłać informacje handlowe na udostępnione ogólne adresy e-mail np. sekretariat@kancelaria.pl. Niemniej niektórzy nasi klienci podejmują większe ryzyko ?

   Odpowiedz
   • Artur 4 czerwca, 2020

    Dziękuję. Jednak tutaj zastanawia mnie wysłanie tylko na adres sekretariatu danej izby, czyli nie ma adresu konkretnej osoby fizycznej. I tutaj pytanie o ewentualny wymóg zgody?

    Odpowiedz
 • Łukasz 10 czerwca, 2020

  Dzień dobry
  Pracuję w muzeum prowadzonym przez samorząd. Czy mogę wysyłać informację do bibliotek, księgarń internetowych, stowarzyszeń historycznych, autorów blogów, właściwie do różnych osób i instytucji z zapytaniem czy nie są zainteresowani ofertą wydawniczą muzeum? Czy tylko w niektórych tych przypadkach? Czy tylko na adresy typu “biuro”, “sekretariat”?
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert, członek zespołu Soczko & Partnerzy 11 czerwca, 2020

   Panie Łukaszu, najbezpieczniej jest wysyłać na ogólnodostępne adresy nieprzypisane do konkretnych osób fizycznych. Przy komunikacji proszę się kierować zdrowym rozsądkiem, a wszelkie sprzeciwy egzekwować, nawet te nieuzasadnione. Wszystkiego dobrego!

   Odpowiedz
 • Marek 18 czerwca, 2020

  Dzień dobry!
  Cieszę się, że trafiłem na ten artykuł i tę witrynę! 🙂
  Szybkie pytanie – czy wysłanie zapytania o możliwość przesłania oferty ubezpieczenia do placówek oświatowych publicznych i niepublicznych na ogólnodostępne adresy e-mail jest zgodne z prawem?
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert, członek zespołu Soczko & Partnerzy 9 lipca, 2020

   Dzień dobry,
   Panie Marku, jeżeli oferta jest kierowana do placówki, a nie do osoby fizycznej, to jej wysyłka może odbywać się bez zgody o ile jest wysyłana na wcześniej udostępnione ogólne adresy mailowe (tj. adresy niespersonalizowane np. sekretariat@… ). Jeżeli potencjalnym klientem może być pracownik placówek to w/w wysyłka mailowa może zostać uznana jako naruszenie przepisów Uśude lub Prawa Telekomunikacyjnego

   Odpowiedz
 • Łukasz 29 czerwca, 2020

  Dzień dobry,
  Prosiłbym o poradę. Jestem przedstawicielem firmy, która nie gromadzi żadnych danych w swoich bazach, które by później wykorzystywała. W celu zwiększenia sprzedaży sam chciałbym wprowadzić wysyłanie maili do moich klientów. Czy sam, jako osoba która nie jest decyzyjną w mojej firmie mogę taką bazę maili gromadzić? Czy od klientów muszę brać jakieś zgody?

  Druga sprawa, chciałbym też pozyskać nowych klientów. W tym celu przeszukuję internet i spisuje maile do danych firm, lub osób odpowiedzialnych w danej firmie za zakupy. Moja baza jest póki co dość mało rozbudowana, ale sam nie wiem czy jej rozbudowa ma sens. Czy mogę na te adresy mailowe wysłać plik z ofertą naszych produktów, bez podawania jakiś szczegółowych warunków współpracy i zaprosić do kontaktu w przypadku zainteresowania?

  Odpowiedz
 • Dominik 24 października, 2020

  Witam serdecznie,

  czy można wysyłać ofertę na materiały edukacyjne do państwowych przedszkoli bez wcześniejszego zapytania o zgodę na wysłanie oferty? Adresy emailowe pozyskane ze strony ministerialnej.

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert pod red. Marcina Soczko 10 listopada, 2020

   Jeżeli oferty są wysyłane na ogólne adresy e-mail (np. nazwy komórek organizacyjnych – administracja, sekretariat etc.) to naszym zdaniem takie działanie nie naruszałoby przepisów prawa. Niemniej należy zwrócić uwagę na to, iż na legalność takiego działania może mieć wpływ to, co konkretnie oferuje się. Jeżeli przedstawiciel organizacji będzie mógł skorzystać z oferty indywidualnie to należy w takiej sytuacji uznać, iż jest on również odbiorcą oferty, a więc wtedy będzie potrzebna zgoda.

   Odpowiedz
 • Łukasz 16 listopada, 2020

  Dzień dobry,
  a ja mam następujące pytanie:
  własnoręcznie zbudowałem bazę danych firm – w tym zapewne JDG – potencjalnych kontrahentów, z adresów email dostępnych w internecie.
  Zajmujemy się w firmie ŚOI dystrybuowanych w ilościach hurtowych – stąd nacisk na współpracę B2B. Czy jeśli produkty dystrybuowane są hurtowo, a JDG może trudnić się pośrednictwem w handlu to przesłanie informacji narusza przepisy PT lub UŚUDE?
  Chciałbym przesłać informację – niepersonalizowany email, z informacją o przykładowych produktach, z przykładowymi elementami specyfikacji produktu, bez informacji o rabatach, cenach, czy jakichkolwiek dodatkowych informacjach handlowych. Przy każdej z grup produktów odnośnik “Poproś o ofertę”.

  Czy w tym wypadku powinienem ubiegać się priorytetowo o zgodę na możliwość przesłania takiej informacji?

  Z góry dziękuję,

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert, członek zespołu Soczko & Partnerzy 24 listopada, 2020

   Panie Łukaszu,

   Przetwarzanie danych osób prowadzących JDG nie zostało wyłączone ze stosowania przepisów RODO. Jak również przepisy UŚUDE oraz PT, w których wprowadzono ograniczenia w wysyłaniu informacji handlowych, czy realizacji marketingu bezpośredniego nie zawierają wyłączeń, które miałyby zastosowanie do JDG. W przypadku realizowania wspomnianej przez Pana komunikacji najbezpieczniej jest robić to w oparciu o wcześniej uzyskaną zgodę.

   Na koniec wspomnę jeszcze o potrzebie realizacji obowiązku informacyjnego wobec wszystkich osób prowadzących JDG, których dane są przetwarzane w zbudowanej przez Pana bazie danych. Tworzenie baz z danych z ogólnodostępnych źródeł może odbywać się nawet bez zgody osób fizycznych (w oparciu o uzasadniony interes) niemniej jednak osoby powinny zostać o tym powiadomione. W tym miejscu odwołam się do pierwszej kary nałożonej przez Panią Prezes UODO na spółkę Bisnode, która podobnie jak Pan Tworzyła bazy danych z ogólnodostępnych źródeł https://uodo.gov.pl/pl/138/786.

   Pozdrawiam

   Odpowiedz
   • Marcin Soczko 16 grudnia, 2020

    Ze swej strony dodam jeszcze, że obecnie projektowane nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej będzie prawdopodobnie zawierało przepis dopuszczający przesyłanie ofert na adresy firm ujawnione na ich stronach internetowych.

    Pozdrawiam

    Odpowiedz
 • Maja 24 listopada, 2020

  Dzień dobry.
  Reprezentuję instytucję szkoleniową. Czy organizując kursy czy studia podyplomowe kierowane do lekarzy czy nauczycieli mogę na adresy mailowe szkół, jednostek zdrowia przesyłać takie informacje?
  Maja

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert, członek zespołu Soczko & Partnerzy 24 listopada, 2020

   Kierowanie wspomnianych przez Panią informacji do szkół, czy jednostek zdrowia może zostać uznane jako wysyłanie informacji handlowych, czy realizowanie marketingu bezpośredniego. Wynika to z faktu, iż nawet kierując informacje handlowe na adresy nie przypisane do konkretnych osób (np. recepcja, administracja) to ostatecznie z oferty będą mogły skorzystać osoby fizyczne np. lekarze, którzy prowadzą prywatne gabinety. Dlatego najbezpieczniej będzie wysyłać tego rodzaju informacje w oparciu o wcześniej uzyskaną zgodę.

   Pozdrawiam,

   Odpowiedz
 • Radosław 4 grudnia, 2020

  Czy mogę wysłać swoją ofertę mycia elewacji do Spółdzielni mieszkaniowych? Na adres mailowy Spółdzielni, nie konkretnego pracownika. Czy tak samo sprawa ma się w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 18 lutego, 2021

   Dzień dobry,
   Panie Radosławie dziękuję za pytanie. Na chwilę obecną przedstawione przez Pana działanie mieści się w granicach prawa. Jednakże proszę mieć na uwadze, iż przepisy niedługo mają się w tym obszarze zmienić.

   Odpowiedz
 • Barbara 7 grudnia, 2020

  Dzień dobry,

  Jestem na etapie tworzenia portalu z noclegami i restauracjami. Moje pytanie: Czy mogę wejść na stronę www danego hotelu, pensjonatu czy restauracji, spisać ich adres mailowy (ogólnodostępny) i wysłać ofertę, aby się zarejestrowali na moim portalu bez proszenia o zgodę na przesłanie takiej oferty? Np. na biuro@…, czy restauracja@… ?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Barbara

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 18 lutego, 2021

   Dziękuję za komentarz. Na chwilę obecną (a przepisy niedługo mają się zaostrzyć) przedstawione przez Panią działanie mieści się w granicach prawa.

   Odpowiedz
 • ToTemat 30 grudnia, 2020

  Jest to dość duży problem. Bo zakładając firmę jaka może mieć dobre i korzystne usługi nie ma jak poinformować o tym potencjalnych jej klientów. Choć można próbować na żywo umawiać spotkania także i to jest jakieś wyjście.

  Odpowiedz
 • Rafał Mróz 5 stycznia, 2021

  Ciekawa dyskusja. Sam artykuł jest jednym z nielicznych, który opisuje problem RODO i artykułu 172 PT (mam na myśli kompleksowe podejście). Jak ten temat będzie rozwiązany w nowelizacji prawa telekomunikacyjnego? Na ile nowa legislacja ułatwi nawiązywanie kontaktów B2B? Czy mogliby to Państwo skomentować?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 18 lutego, 2021

   Panie Rafale, dziękujemy za miłe słowa. Jeżeli chodzi o projektowane przepisy Prawa komunikacji elektronicznej to niestety ale nie zanosi się na zmiany, które ułatwiłyby marketing B2B.
   Co prawda projekt nowelizacji zakłada regulację zagadnienia związane z marketingiem bezpośrednim w jednym akcie prawnym, tj. wyłącznie w Prawie Komunikacji Elektronicznej (art. 360 PKE). To dobra zmiana, ponieważ obecnie materia ta jest przedmiotem dwóch ustaw: art. 172 Prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude). Jak wskazano w uzasadnieniu projektu PKE „Powoduje to wątpliwości interpretacyjne, dotyczące tego czy przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać dwie odrębne zgody na komunikację marketingową, czy też obowiązek uzyskiwania różnych zgód na komunikację zależy od środka komunikacji.”.
   Niestety, to tyle jeżeli chodzi o dobre zmiany w obszarze regulującym realizację marketingu drogą elektroniczną.
   Niestety w opublikowanym projekcie PKE brakuje zapisów, które wskazywałyby na wyłączenia w zakresie realizacji marketingu B2B. W uzasadnieniu wskazano, iż prawo unijne daje “państwom członkowskim prawo wyboru (w szczególności w kontekście telemarketingu), czy w stosunku do innych form komunikacji niż komunikacja elektroniczna zastosują w swoim porządku prawnym system opt-in (wymagana zgoda, aby móc się komunikować) czy system opt-out (wymagany sprzeciw, aby przestano się komunikować). Poszczególne państwa w Unii Europejskiej przyjęły różne warianty w tym obszarze.”
   Jak widać Polska przyjęła system opt-in w zakresie realizacji marketingu drogą elektroniczną, ale widać małe „światełko w tunelu” – w projektowanych przepisach jest zapis, iż realizacja marketingu bezpośredniego może być realizowana w oparciu o zgodę użytkownika końcowego, który wyraził ją poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail.

   Odpowiedz
 • Andrzej 24 lutego, 2021

  Witam, bardzo fajny i przydatny artykuł!

  Mam pytanie, jestem freelancerem nieposiadającym własnej działalności. Chciałbym wysyłać jednorazowe maile poprzez cold mailing do wybranych firm, które mają na swojej stronie podany ogólny adres mailowy. Pytanie brzmi, czy jest to legalne, i czy w moim mailu muszą być zawarte jakieś zgody marketingowe/rodo?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 26 marca, 2021

   Witam,

   Dziękujemy za miłe słowa. Realizując marketing na ogólne adresy mailowe lub nr-y telefonów nie będzie Pan naruszał przepisów, z uwagi na brak spełnienia przesłanki konkretnego odbiorcy. Do czasu jak nie pojawią się dane osobowe to nie będzie Pan zobowiązany do spełniania wymagań przepisów RODO.

   Odpowiedz
  • Patryk Siewert 26 marca, 2021

   Wysyłka reklamy kierowana na ogólny adres mailowy (np. biuro@…), nieprzypisany do konkretnej osoby nie wymaga zgody.

   Odpowiedz
 • Andrzej 27 lutego, 2021

  Dzień dobry

  Prowadzę wydawnictwo i planuje rozpoczęcie sprzedaży książek z bajkami dla dzieci.
  1. Czy będę mógł wysyłać na adres e-mailowy (ogólnodostępny) przedszkoli (tj. firm, nie osób prywatnych) informacje na temat mojej oferty, promocje, link do mojej strony itp.?
  2. Czy będę mógł jedynie wysłać zapytanie o zgodę na przesłania takiej oferty, bez podawania informacji np. o promocjach, adresie mojej strony lub itp.?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 28 lutego, 2021

   Dzień dobry,

   Ad. 1 Do czasu jak treści marketingowe będą wysyłane na ogólne adresy mailowe np. biuro@… (nie przypisane do konkretnych osób) to zgoda będzie niepotrzebna.
   Ad. 2 Interpretacje takiego działania mogą być różne, wszystko zależy od sytuacji i od poglądów oceniającego. Wysyłanie wiadomości z pytaniem o zgodę marketingową może być uznawane za już sam fakt realizacji marketingu.

   Odpowiedz
 • Monika 17 marca, 2021

  Dzień dobry

  Zakładam własną jednoosobową działalność świadczącą usługi marketingowe i szukam 2-3 firm, dla których moglabym pracować. Mam prezentację z moimi doświadczeniami i realizacjami. Czy mogę ją wysłać do firm, wykorzystując dane dostepne na ich stronach www. Czasami są to maile do konkretnej osoby z marketingu, PR a czasami ogolne maile firmowe.

  Czy taki mail powinien zawierać jakieś konkrentne informacje?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 26 sierpnia, 2021

   Dzień dobry,

   Najbezpieczniej jest wysyłać na ogólne adresy e-mail np. biuro@…

   Odpowiedz
 • Patryk 14 kwietnia, 2021

  Dzień dobry, mam pytanie związane z wysyłaniem ofert sprzedaży sprzętu komputerowego drogą mailową i/lub telefoniczną. W pracy jednym z naszych obowiązków (niestety) jest dzwonienie do firm w sprawach sprzedażowych.

  Czy wysyłanie maili, do urzędów miast/gmin, może się odbywać bez wcześniejszej rozmowy telefonicznej, jeśli wysyłam ofertę sprzedaży na ogólnodostępny adres mailowy (wzięty z http://www.google.pl)?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 26 czerwca, 2021

   Dzień dobry, jeżeli adresy mailowe są przypisany do konkretnej osoby to bez posiadania zgody raczej się nie obędzie. Jeżeli adresy mailowe są ogólne np. sprzedaż, biuro lub sekretariat to marketing może być realizowany bez zgody z uwagi na to, że nie będzie występowała przesłanka konkretnego odbiorcy.

   Odpowiedz
 • Ewelina 26 lipca, 2021

  Witam, mam pytania odnośnie Państwa artykułu. Pracuję w firmie szkoleniowej i zajmuję się pozyskiwaniem uczestników na szkolenia – pracownicy firm działu księgowości. W większości kontaktuję się z firmami (telefon brany z internetu) i informuję, osobę zainteresowaną o Naszych szkoleniach, po czym jak ktoś jest wstępnie zainteresowany to na otrzymany adres mailowy (podczas rozmowy) wysyłam ofertę. Powołując się przy tym na dane z internetu. Jeżeli klient jest zainteresowany udziałem w Naszym szkoleniu to wypełnia kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem rodo. Nasuwa mi się kilka pytań:

  1. Czy mogę gromadzić adresy mailowe (bez zgody na przetwarzanie danych), które na zawierają imion i nazwisk do spółek zo.o., S.A., s.c. i s.j. i ich początek to np. biuro@, sekretariat@, ksiegowosc@ i są one udostępnione w internecie?

  2. Czy mogę pod te zgromadzone adresy mailowe wysyłać zapytania ofertowe w stylu: Szanowni Państwo,
  Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wysłanie informacji o szkoleniu z zakresu …. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na przesłanie informacji o tych wykładach oraz innych szkoleniach Naszej Firmy prosimy o zwrotne odesłanie słowa TAK na adres: …
  Jeśli Państwo nie jesteście zainteresowani serdecznie przepraszamy i prosimy o zignorowanie naszego maila.” – czy taka formułka jest zgodna z prawem i nie narusza obowiązujących przepisów?

  3. Czy po otrzymaniu takiej zgody, muszę otrzymać oświadczenie RODO?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 26 sierpnia, 2021

   Dzień dobry

   Ad. 1 Tak, ogólne adresy mailowe (nie zawierające danych osobowych) mogą być gromadzone bez zgody.
   Ad. 2 W mojej ocenie wysyłanie reklam na ogólne adresy mailowe nie wymaga posiadania zgody – wiadomości nie są kierowane do konkretnych odbiorców
   Ad3. jw.

   Odpowiedz
 • wojtek 4 sierpnia, 2021

  Dzień dobry. Czy wysłanie oferty wykonania gadżetów reklamowych do fotografa poprzez konto na Facebooku jest zgodne z prawem?

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 26 sierpnia, 2021

   Dzień dobry, z punktu widzenia przepisów prawa telekomunikacyjnego jeżeli reklamy wysyłane są na konta osób fizycznych to jest potrzebna zgoda, jeżeli na konta firmowe to zgoda będzie raczej zbędna. Pozostaje jeszcze sprawdzenie Regulaminu Facebooka…

   Odpowiedz
 • Marta 23 sierpnia, 2021

  Dzień dobry,

  w kwestii całkowitego rozwiązania watpliwości, nawiazujac do Państwa ostatniego wpisu “iż realizacja marketingu bezpośredniego może być realizowana w oparciu o zgodę użytkownika końcowego, który wyraził ją poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail” rozumiem, że firma może wysyłać ofertę handlową do osób prywatnych, jeśli te adresy mailowe są ogólnodostępne, np. na FB czy na innym portalu…? Czy dobrze to interpretuje? Dodam, że adresy są umieszczane przez samych użytkowników celem ustalenia szczegółów transakcji, np . przy zakupie auta. Wydaje mi się to zgodne z przepisami a nie chciałabym popaść w konflikt z prawem.

  Dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam
  Marta

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert 26 sierpnia, 2021

   Pani Marto, wysyłka do osób prywatnych bez ich zgody może być ryzykowna. Nawet jeżeli dane zostały przez nich udostępnione chyba, że udostępniono je w konkretnym celu otrzymywania marketingu / handlowych i występują przesłanki to potwierdzające.

   Odpowiedz
 • Jacek 13 stycznia, 2022

  Dzień dobry
  Prowadzę firmę oferującą odpłatne zajęcia warsztatowe z matematyki dla uczniów. Czy można przesyłać maila na adres szkoły publicznej z informacją o zajęciach wraz z prośbą o jej przekazanie uczniom? A jak ta sytuacja wygląda w przypadków szkół prywatnych lub społecznych (właścicielem jest osoba prywatna lub stowarzyszenie)? Informacje przesyłam na maile typu: sekretaria@szkola.pl czy dyrektor@szkola.pl
  Pozdrawiam
  Jacek

  Odpowiedz
  • Patryk Siewert pod red. Marcina Soczko 20 stycznia, 2022

   Dzień dobry,
   Panie Jacku, na ogólne adresy typu sekretariat@… (bez względu na sektor publiczny / prywatny) można wysyłać wiadomości elektroniczne z ofertą. Proszę pamiętać, że każdy sprzeciw raczej powinno się respektować. Po drugiej stronie komunikacji jednak stoi człowiek 😉

   Odpowiedz

Dołącz do dyskusji

Podanie adresu e-mail jest związane z moderacją treści komentarza, w szczególności z ewentualnym kontaktem z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ostatecznej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Po opublikowaniu komentarza widoczna jest jedynie jego treść i data publikacji oraz imię autora, reszta danych jest niezwłocznie usuwana. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.