O firmie

Firma Soczko & Partnerzy została zarejestrowana pod marką "Marcin Soczko" w 2008 roku. W nazwie firmy w 2012 roku pojawiła się informacja o Partnerach, gdy założyciel firmy podjął współpracę z innymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, zarządzania jakością oraz ochrony danych osobowych i prywatności.

Misją naszej firmy jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa klienta na fundamencie wzajemnego zaufania.

Podstawową działalnością firmy jest konsulting w zakresie jakości i bezpieczeństwa informacji, a w szczególności optymalizacja procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych (ODO), podmiotów działających na rynku polskim i europejskim, zarówno instytucji administracji publicznej, jak i podmiotów prywatnych. Firma działa na rynku samodzielnie lub w kooperacji z innymi podmiotami, działającymi w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji. Wspieramy naszych klientów w poprawnym, zgodnym z prawem, a zarazem efektywnym przetwarzaniu danych osobowych, takich jak dane pracowników, klientów, petentów, kontrahentów i inne. Naszymi klientami są zarówno niewielkie przedsiębiorstwa, duże urzędy, jak i korporacje wielu różnych branż.

Zakres naszych usług w dziedzinie ODO obejmuje:

 • Audyty zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych z wymaganiami przepisów prawa
 • Wsparcie we wdrażaniu wymogów prawa i standardów dotyczących bezpieczeństwa informacji, czyli Systemu ochrony danych osobowych
 • Dokumentacja oraz optymalizacja procesów przetwarzania danych osobowych
 • Szkolenia
 • Przygotowanie organizacji do kontroli GIODO
 • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • Konsultacje
Zakres naszych usług w dziedzinie SZBI obejmuje:

 • Konsultacje
 • Audyty zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą ISO 27001 i innymi normami z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Audyty zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymogami Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (…) oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Wsparcie we wdrażaniu wymogów prawa i standardów dotyczących bezpieczeństwa informacji
 • Dokumentacja oraz optymalizacja procesów przetwarzania informacji
 • Szkolenia
 • Przygotowanie organizacji do audytu certyfikacyjnego
 • Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji

 

W naszej pracy stosujemy najwyższe standardy. Działamy w oparciu o legislację polską i europejską, normy ISO, inne dobre praktyki i standardy oraz Kodeks Etyki Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wprowadzony przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Sylwetka założyciela firmy:

Marcin Soczko, absolwent wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Zarządzania Politechniki Warszawskiej, certyfikowany Audytor systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, właściciel firmy konsultingowo-doradczej, zajmującej się tematyką zarządzania prywatnością, jakością i bezpieczeństwem informacji. Współzałożyciel, a także Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Związany z branżą bezpieczeństwa informacji od 2005 roku. Współautor publikacji „Ryzyko operacyjne i jego szacowanie” (tekst opublikowany pod red. Knosala R. w „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2008) oraz książki „Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych. (red. Kołodziej M., Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o. o., Warszawa 2017). Brał udział w ponad 70 audytach, powiązanych często z pomocą w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości lub opracowaniem i wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych, bądź systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeszkolił około 2000 osób, pełni rolę ABI w kilku różnych organizacjach.

Referencje:

Pan Marcin, w audycie zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą oraz wymogami umownymi, wspierał Administratora danych, który powierzył dane do przetwarzania jednej z firm, w których pełnię rolę ABI.
Audyt został przeprowadzony sprawnie, a Pan Marcin wykazał się dużą wnikliwością, wiedzą i skrupulatnością, pozostając jednocześnie otwartym na wszelkie wyjaśnienia wpływające na ogląd stanu faktycznego charakterystycznego dla branży, w której działa audytowana firma.
Wnioski z audytu oraz zalecenia do wdrożenia zostały przedstawione w sposób zrozumiały i kompletny ze wskazaniem konkretnych powodów ich podniesienia, wynikających z przepisów prawa dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych, bądź też zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych.

Z przyjemnością rekomenduję współpracę z Panem Marcinem
wystawiono 2013-11-20
Jarosław Malec (klient)

Marcin dał się poznać jako wnikliwy audytor i doradca w zakresie ODO, umiejętnie identyfikujący zagadnienia w kontekście związanych z nimi ryzyk. Sposób pracy pokazuje, że łatwo analizuje nawet branżowo specyficzne procesy biznesowe i szybko dostrzega współzależności. Jego wnioski są osadzone w praktyce biznesowej badanej firmy, co bardzo sprzyja wdrażaniu zaleceń. Ważna jest jego dobra znajomość nie tylko obowiązujących przepisów i stosowanych rozwiązań technicznych ale także postępujących krajowych i europejskich procesów legislacyjnych oraz trendów w zakresie technologii.

wystawiono 2012-11-19
Wojciech Marciniak (klient)