Soczko & Partnerzy

Poznaj nasz zespół!

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji to nasza pasja. Dlatego w Soczko & Partnerzy dążymy do tego, aby nasi Klienci mieli możliwość rozwoju i realizacji swoich celów bez obaw o bezpieczeństwo danych i poufnych informacji. Jednocześnie stawiamy sobie za cel ciągłe podnoszenie świadomości przedsiębiorców na temat możliwych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Oto, co wyróżnia

Soczko & Partnerzy


NIESZABLONOWOŚĆ
Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, uwzględniając specyfikę działalności firmy oraz jej faktyczne potrzeby - uczymy się biznesu klienta.

DOPASOWANIE NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ
Zawsze staramy się rekomendować rozwiązania najlepiej spełniające oczekiwania naszych klientów. Naszym celem jest kompromis pomiędzy stosowaniem przepisów prawa a biznesem.

REALNA POMOC
Każdorazowo upewniamy się, że nasze rozwiązania i procedury są jasne i zrozumiałe dla osób, które będą je stosować.

Zaufaj naszemu doświadczeniu

14lat
na rynku

Założyciel Soczko & Partnerzy

Marcin Soczko

Marcin Soczko

Absolwent wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Zarządzania Politechniki Warszawskiej, certyfikowany Audytor systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Współzałożyciel, a także wieloletni Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

vademecum abi Marcin Soczko

Związany z branżą bezpieczeństwa informacji od 2005 roku. Współautor publikacji „Ryzyko operacyjne i jego szacowanie” (tekst opublikowany pod red. Knosala R. w „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2008) oraz książek Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych” (Wydawnictwo: C.H. Beck, 2017) i „Vademecum Inspektora Ochrony Danych” (Wydawnictwo: C.H. Beck, 2020).

Brał udział w blisko 200 audytach, połączonych z analizą ryzyka i powiązanych ze wsparciem w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości lub opracowaniem i wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych, bądź systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeszkolił ponad 30000 osób, pełnił rolę ABI, a obecnie IOD, w kilku różnych organizacjach.

Partnerzy:

zdjęcie_Alicja_Easy-Resize.com

Alicja Drygała

Specjalista ds. Bezpieczeństwa informacji
Inspektor Ochrony Danych 

Uzyskała absolutorium na studiach prawniczych. Z bezpieczeństwem informacji jest związana od początku kariery zawodowej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych firm pracującej nad bezpieczeństwem IT, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie kreowania i wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo baz danych.

 

Brała udział w budowaniu infrastruktury sieciowej pod kątem zabezpieczeń i planowaniu ścieżki szkolenia personelu. Dodatkowo współpracowała z organami ścigania i pozostałymi instytucjami ochrony prawnej jako doradca w zakresie narzędzi informatyki śledczej i kryminalistycznej w obszarze analizy urządzeń, zarówno logicznej, jak i fizycznej, badaniu behawioralnym złośliwych kodów oraz rozwiązań wykorzystywanych na etapie dochodzeniowym.

 

Inspektor Ochrony Danych w organizacjach z różnych branż z dużym doświadczeniem w pracy przy postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Małgorzata Cwynar

Małgorzata Cwynar

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Redaktor bloga

Absolwentka prawa oraz aplikant adwokacki. Odpowiada za kwestie administracyjno-biurowe oraz kontakt z Klientami. Wspiera zespół w realizacji bieżących projektów. Współtworzy treści Komunikatów IOD-y oraz artykułów publikowanych na blogu, a także redaguje comiesięczny Newsletter.

Od roku 2022 wspiera kilka organizacji w zakresie ochrony danych osobowych. W szczególności sporządza projekty niezbędnych dokumentów implementujących wymagania RODO oraz przeprowadza ich cykliczne przeglądy. Analizuje posiadaną przez organizacje dokumentację w zakresie jej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w razie potrzeby dokonuje niezbędnej korekty. Sporządza projekty umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz aneksów do takich umów, a także projekty klauzul informacyjnych.

Małgosia jest odpowiedzialna przede wszystkim za prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami RODO, w tym rejestrów czynności przetwarzania, rejestrów naruszeń ochrony danych osobowych, ewidencji zaleceń i działań korygujących. Od lutego 2023 roku pełni funkcję inspektora ochrony danych (IOD) u jednego z Klientów Soczko & Partnerzy.

Patryk Siewert

Patryk Siewert

Doradca ds. audytu i praktyki ODO
Redaktor Bloga

Absolwent wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, twórca pracy dyplomowej dotyczącej zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO 27001 oraz standard ITIL, certyfikowany audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001, członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

 

Z branżą bezpieczeństwa związany od 2010 roku, wcześniej żołnierz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, obecnie Menadżer ds. Audytu i Praktyki ODO w firmie Soczko & Partnerzy.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach wdrożenia RODO w organizacjach związanych z m. in. finansami publicznymi, faktoringiem, reklamą, szkolnictwem wyższym, czy projektami badawczymi. Twórca wielu artykułów i treści eksperckich z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

Obecnie z zamiłowaniem rozwija kompetencje w obszarze bezpieczeństwa IT w szczególności w kwestiach związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych. 

 

Współautor publikacji Vademecum Inspektora Ochrony Danych.

Marcin Wolski

Marcin Wolski

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

 

Absolwent wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, od 2014 roku pracuje jako Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji. Audytor wiodący ISO 27001.

 

Posiada kompetencje w zakresie następujących obszarów: system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001), zarządzanie ryzykiem, analiza procesów biznesowych, RODO, identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania.

 

Uczestniczył w licznych opracowaniach analitycznych związanych z usługami zaufania, identyfikacją elektroniczną, opracowaniem dokumentacji bezpieczeństwa i RODO.

Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji oraz systemów identyfikacji elektronicznej.

 

W Soczko&Partnerzy odpowiada za realizację audytów ochrony danych osobowych, wspieraniu klientów w opracowaniu analiz ryzyka oraz realizacji szkoleń.