Zaufali nam

Poznaj referencje naszych Klientów!

Przez ponad 12 lat działalności pomogliśmy chronić informacje dziesiątkom przedsiębiorców, przeszkoliliśmy tysiące pracowników i przeprowadziliśmy setki audytów weryfikujących bezpieczeństwo firmowych danych.

Organizacje, którym pomogliśmy, wywodzą się z szerokiego wachlarza branż i prowadzą działalność w różnych zakątkach Polski.

Dzięki naszemu nieszablonowemu podejściu i nastawieniu na znalezienie najlepszych rozwiązań, opinie Klientów Soczko & Partnerzy są źródłem satysfakcji dla całego naszego zespołu.

Wszystkim naszym Klientom dziękujemy za zaufanie

Opinie Klientów Soczko & Partnerzy:

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko przebiegła bardzo dobrze. Audyt został przeprowadzony sprawnie i zgodnie z ustalonym zakresem prac, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość. Rekomendujemy firmę Marcin Soczko & Partnerzy jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Kanclerz Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Maciej Rembarz

Od 1 kwietnia 2020 r. Pan Marcin Soczko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marcin Soczko & Partnerzy” z siedzibą w Warszawie (...) świadczy na rzecz Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. (…) Usługa jest realizowana zgodnie z warunkami umowy, co potwierdzam wystawieniem niniejszego listu referencyjnego.

Patrycja Orłowska
Dyrektor Departamentu Zarządzania Centrum

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na początku współpracy Soczko&Partnerzy przeprowadził w Bibby kompleksowy audyt zgodności przetwarzania i ochrony danych z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, a od 28 maja 2015 roku Pan Marcin Soczko został powołany do pełnienia nadzoru nad nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Od tamtej pory nieprzerwanie, najpierw jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a następnie Inspektor Ochrony Danych, realizuje należycie i sumiennie wszystkie powierzone obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz inne zadania określone prawem unijnym.

Wojciech Bogusławski
Prokurent

Sylwia Niewęgłowska
.

Bibby Financial Services

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko od początku przebiega bardzo dobrze, dlatego w związku ze zmianą przepisów prawa, podjęto decyzję, że współpraca w zakresie nadzoru nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych będzie kontynuowana. Wszelkie działania z nią związane są realizowane sprawnie i zgodnie z planem, zaangażowaniem, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość.

Piotr Madzurek
Wiceprezes Zarządu

Justyna Kur
Wiceprezes Zarządu

APSYS POLSKA

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko przebiegała bardzo dobrze. Audyt został przeprowadzony sprawnie i zgodnie z ustalonym zakresem prac, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość. Rekomendujemy firmę Marcin Soczko & Partnerzy jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Michał Piątek

3D Estate Sp. z o.o.

Współpracę z firmą Marcin Soczko & Partnerzy podjęliśmy we wrześniu 2016 roku. Wykonawca na wstępie przeprowadził w Human2Human audyt przedwdrożeniowy oraz wspólnie z zespołem realizował prace związane ze stworzeniem oraz wdrożeniem systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jednocześnie od 29 września 2016 r. Pan Marcin Soczko został powołany do pełnienia nadzoru przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Marek Kosakowski
Preses Zarządu

Human2Human Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych z firmy Marcin Soczko & Partnerzy wspiera naszą organizację poprzez stałe nadzorowanie procesów, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Wszelkie odpowiedzi na zadane pytania są udzielane w sposób kompleksowy oraz bardzo szybko. W listopadzie 2023 roku audytorzy z firmy Marcin Soczko & Partnerzy przeprowadzili audyt w podmiocie przetwarzającym dane osobowe w imieniu naszej spółki. Na zakończenie audytu sporządzony został kompleksowy raport. Uświadomiło to nam potencjalne zagrożenia wynikającego ze współpracy z tą firmą. Dzięki przedstawionym zaleceniom możliwe jest zminimalizowanie ryzyka.

Victor Kochetov

Aeroklub Polski współpracę z firmą Marcin Soczko & Partnerzy w zakresie wdrożenia przepisów RODO podjął w czerwcu 2023 roku. Na początku współpracy przeprowadzony został kompleksowy audyt zgodności procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Otrzymaliśmy kompleksowy raport z audytu, w którym zawarte zostały zalecenia ekspertów. Firma Marcin Soczko & Partnerzy wsparła nas we wdrożeniu zaleceń i na każdym kroku służyła pomocą. Zespół ekspertów przygotował dla nas kompleksowe dokumenty zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz dokonał przeglądu i aktualizacji przyjętych przez nas wcześniej aktów. Na koniec współpracy przygotowana została dla nas wnikliwa i rzetelna analiza ryzyka.

Piotr Czarnecki
Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski PZP

Firma Marcin Soczko & Partnerzy przeprowadziła w firmie REMER Tomasz Augustyniak Bolesław Staniszewski Spółka Jawna w 2022 roku audyt zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych z przepisami prawa oraz udzieliła wsparcia w dostosowaniu działań techniczno-organizacyjnych do wymogów RODO, nowej Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Marcin Augustyniak

Wykonawca, dysponując zespołem ekspertów, wspierał w Human2Human wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), a następnie przeprowadził audyt zgodności SZBI z normą ISO 27001, na potrzeby certyfikacji przez akredytowaną firmę certyfikacyjną. Human2Human pozytywnie przeszła audyt certyfikacyjny i wciąż utrzymuje zgodność SZBI normą ISO 27001, co jest rokrocznie potwierdzone audytami nadzoru przez TUV Nord. Natomiast Pan Marcin Soczko bierze czynny udział w utrzymywaniu SZBI w Human2Human, uczestnicząc w procesach analizy ryzyka, obsłudze incydentów oraz cyklicznie weryfikując aktualność dokumentacji jako Inspektor Ochrony Danych.

Marek Kosakowski
Prezes Zarządu

Human2Human Sp. z o. o.

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) w Warszawie zaświadcza, że Pan Marcin Soczko w latach 2011 – 2015 pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w instytucji CODGiK, a następnie do dzisiaj pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Danych osobowych (ze względu na decyzję o niepowoływaniu ABI wg nowych przepisów). W latach 2010 – 2016 opracowywał, wdrażał i aktualizował dokumentację związaną z Ochroną Danych Osobowych w CODGiK. W okresie 2010 – 2014 prowadził szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych na rzecz pracowników CODGiK (w sumie przeszkolono ok. 100 osób).

Jarosław Zembrzuski
Dyrektor

CODGiK

Współpraca z Panem Marcinem Soczko przebiega bardzo dobrze. Wysoka jakość wykładów jest potwierdzana przez uczestników konferencji na wypełnianych przez nich ankietach. Liczymy na równie dobrą atmosferę współpracy w przyszłości.

Maciej Gruszczyński
Członek Zarządu

ARIERGARDA

Firma Portal Ekspertów Marcin Soczko & Partnerzy przeprowadziła w Weber Polska Sp. z o.o. w 2016 roku audyt zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych z przepisami prawa oraz udzieliła wsparcia w dostosowywaniu działań techniczno-organizacyjnych do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji

Agnieszka Kraczkowska
Prokurent

Weber Polska

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko przebiegała bardzo dobrze. Audyt został przeprowadzony sprawnie i zgodnie z ustalonym zakresem prac, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość.

Mgr Maria Kwiatkowska
Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej

Ortosensis

Potwierdzamy, iż usługi firmy Portal Ekspertów „Soczko & Partnerzy” świadczone są z należytą starannością oraz w profesjonalny sposób. W związku z powyższym polecamy firmę Portal Ekspertów „Soczko & Partnerzy” i rekomendujemy ją jako kompetentnego partnera.

Marcin Bańcerowski
Prezes Zarządu

MBCorp Sp. z o.o.

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko przebiegała bardzo dobrze. Audyt został przeprowadzony sprawnie i zgodnie z ustalonym zakresem prac, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość.

Dariusz Kulig
Dyrektor Departamentu Prawnego

KOKSZTYS

Marcin dał się poznać jako wnikliwy audytor i doradca w zakresie ODO, umiejętnie identyfikujący zagadnienia w kontekście związanych z nimi ryzyk. Sposób pracy pokazuje, że łatwo analizuje nawet branżowo specyficzne procesy biznesowe i szybko dostrzega współzależności. Jego wnioski są osadzone w praktyce biznesowej badanej firmy, co bardzo sprzyja wdrażaniu zaleceń. Ważna jest jego dobra znajomość nie tylko obowiązujących przepisów i stosowanych rozwiązań technicznych ale także postępujących krajowych i europejskich procesów legislacyjnych oraz trendów w zakresie technologii.

Wojciech Marciniak

PZM Autotour

Audyt został przeprowadzony sprawnie, a Pan Marcin wykazał się dużą wnikliwością, wiedzą i skrupulatnością, pozostając jednocześnie otwartym na wszelkie wyjaśnienia wpływające na ogląd stanu faktycznego charakterystycznego dla branży, w której działa audytowana firma. Wnioski z audytu oraz zalecenia do wdrożenia zostały przedstawione w sposób zrozumiały i kompletny ze wskazaniem konkretnych powodów ich podniesienia, wynikających z przepisów prawa dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych, bądź też zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych.

Jarosław Malec

Firma Portal Ekspertów Marcin Soczko & Partnerzy przeprowadziła w 2012 roku audyt dotyczący kwestii przetwarzania danych osobowych w firmie E-planet Robert Tołopiło z siedzibą w Warszawie oraz udzieliła wsparcia w dostosowywaniu działań techniczno-organizacyjnych do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Robert Tołopiło

E-planet