Ochrona danych dla bezpieczeństwa i skuteczności biznesu

Specjalizujemy się w kompleksowym wdrażaniu wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych (IOD). Pomagamy również w zorganizowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z wymogami normy ISO 27001.

Uczymy się biznesu Klienta, aby nasze rekomendacje wpisywały się w procesy organizacji. Naszym celem jest kompromis pomiędzy stosowaniem przepisów prawa a biznesem. >>>

Porozmawiajmy o współpracy

Zaufaj naszemu 12-letniemu doświadczeniu. Sprawdź, co możemy zaoferować Twojej firmie.

 • Czy RODO dotyczy mojej firmy?

  Regulacje w sprawie ochrony danych osobowych (tzw. RODO) mogą nakładać na Ciebie szereg nowych obowiązków.

  svg
  01
 • Kto musi powołać IOD?

  Sprawdź, czy obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych dotyczy Twojej organizacji.

  svg
  02
 • Jak zdobyć certyfikat ISO 27001

  Certyfikat zgodności z normą ISO 27001 potwierdza, że Twoja firma spełniła międzynarodowe wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

  svg
  03

Ochrona danych dla bezpieczeństwa i skuteczności biznesu

Czy masz obawy związane z ochroną danych osobowych w swojej organizacji?
Pomagamy w zrozumieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO) i podjęciu odpowiednich kroków w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi standardami ochrony danych osobowych. Nasze usługi kierujemy do podmiotów działających na rynku polskim i europejskim, zarówno instytucji administracji publicznej, jak i podmiotów prywatnych.

Informacja
- najcenniejszy towar na rynku

Czy zabezpieczyłeś już firmowe dane przed kradzieżą, sfałszowaniem lub usunięciem?
Pomagamy organizacjom wprowadzić zasady i procedury zabezpieczające informacje przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wspieramy we wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnego z normą ISO/IEC 27001. Naszym celem jest zminimalizowanie ryzyka biznesowego naszych klientów i uchronienie ich przed problemami finansowymi lub prawnymi.

Co mówią nasi Klienci?

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko przebiegała bardzo dobrze. Audyt został przeprowadzony sprawnie i zgodnie z ustalonym zakresem prac, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość.
Dariusz Kulig
Dyrektor Departamentu Prawnego
Pan Marcin Soczko realizuje sumiennie wszystkie obowiązki ustawowe oraz inne zadania określone zakresem umowy, m.in. przeszkolił prawie wszystkich pracowników Spółki w różnych jej oddziałach, w sumie kilkadziesiąt osób.
Wojciech Bogusławski
Prokurent
Współpraca przebiega bardzo dobrze. Wysoka jakość wykładów jest potwierdzana przez uczestników konferencji na wypełnianych przez nich ankietach. Liczymy na równie dobrą atmosferę współpracy w przyszłości.
Maciej Gruszczyński
Członek Zarządu