Certyfikat “Bezpieczeństwo Danych”

bezpieczeństwo danych certyfikat

Co oznacza posługiwanie się przez firmę naszym certyfikatem?

Jest to informacja wskazująca, iż organizacja, która przetwarza dane osobowe stale współpracuje z naszymi specjalistami lub nasz zespół dokonał weryfikacji zgodności przetwarzania i ochrony danych z przepisami prawa i standardami bezpieczeństwa i potwierdził tę zgodność.

Dopełniamy wszelkich starań, aby ocenić czy przetwarzanie danych osobowych realizowane przez podmiot posługujący się naszym certyfikatem:

JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

np. z przepisami RODO lub z przepisami szczególnymi, regulującymi ochronę danych osobowych, np. z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego.

JEST WŁAŚCIWIE CHRONIONE

tj. czy stosowane zabezpieczenia są adekwatne do występujących zagrożeń.

UMOŻLIWIA REALIZACJĘ PRAW OSÓB WE WŁAŚCIWY SPOSÓB

np. realizację prawa do wycofania zgody lub prawa do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

Kim jesteśmy?

Ochrona danych osobowych i prywatności oraz bezpieczeństwo informacji to nasza pasja. Dlatego w Soczko & Partnerzy dążymy do tego, aby organizacje współpracujące z nami miały możliwość rozwoju i realizacji swoich celów bez obaw o bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami prawa. Jednocześnie stawiamy sobie za cel ciągłe podnoszenie świadomości przedsiębiorców na temat możliwych zagrożeń dla ochrony danych osobowych. 

Jakie warunki musi spełnić organizacja, aby móc posługiwać się naszym certyfikatem?

Podmioty posługujące się naszym certyfikatem to organizacje, w których przeprowadziliśmy:

  1. kompleksowy audyt działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz zgodności z funkcjonującymi standardami bezpieczeństwa,

  2. analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych,

  3. powtórny audyt sprawdzający wdrożenie naszych zaleceń, dotyczących wyeliminowania stwierdzonych wcześniej niezgodności oraz działań, polegających na obniżeniu ryzyka dla ochrony danych osobowych,

  4. szkolenie personelu przetwarzającego dane osobowe.

W szczególności certyfikatem mogą posługiwać się podmioty, w których nasi specjaliści pełnią funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Jakie są korzyści?

Jeżeli organizacja posługuje się naszym certyfikatem, to osoby, których dane są przez nią przetwarzane mogą być pewne, że organizacja poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Dbałość o ochronę danych może przekładać się bezpośrednio na bezpieczeństwo osób, których dane dotyczą i realizację przysługujących im praw (w tym np. prawa do prywatności, które zalicza się do grupy praw człowieka I generacji).

 

Organizacja, której zgodność i dojrzałość potwierdzamy, w oczach swoich klientów, pracowników i kontrahentów, jest godna zaufania, co pozytywnie wpływa na jej wizerunek.

Jak długo i kiedy ważny jest certyfikat?

Certyfikat jest ważny przez okres jednego roku (liczony od przeprowadzonego ostatniego audytu powdrożeniowego). Następnie, jeżeli organizacja jest zainteresowana przedłużeniem certyfikatu musi poddać się ponownemu audytowi. Przeprowadzone działania sprawdzające pozwolą wykryć zmiany w biznesie, które mogą mieć przełożenie na ochronę danych osobowych.

Ponadto, aby certyfikat był ważny, wszyscy nowozatrudnieni pracownicy muszą zostać niezwłocznie przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jak powszechnie wiadomo, najsłabszym ogniwem każdego systemu jest czynnik ludzki, dlatego podnoszenie świadomości personelu jest jednym z naszych priorytetów w organizacjach, za które bierzemy odpowiedzialność.

Jesteś przedstawicielem organizacji i jesteś zainteresowany uzyskaniem certyfikatu?

Zadzwoń lub napisz do nas i dowiedz się, co możemy Ci zaoferować.

Wstrzymaj się ze skargą do organu nadzorczego.

Skontaktuj się z nami >>>

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie powstałych wątpliwości i problemów.