Kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy i przekonaj się, co możemy zaoferować Twojej firmie:

Administratorem podanych w korespondencji danych osobowych jest firma Marcin Soczko & Partnerzy z siedzibą przy ulicy Białostockiej 53 lok. 44/45 w Warszawie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), następnie dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami danych są współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym Administrator może powierzyć działania wynikające z realizacji w/w celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej i będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub innych.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona); a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji odnośnie naszej oferty, prosimy o wypełnienie formularza (połączenie szyfrowane), kontakt telefoniczny lub wysłanie zapytania na adres email:
  biuro(at)soczko.pl

 • Adres biura:

  al. Jerozolimskie 13402-305 Warszawa

 • Adres korespondencyjny:

  ul. Dzieci Warszawy 25B/5502-495 Warszawa

  NIP: 113-243-58-30 REGON: 141598991