Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania danych osobowych w serwisie (dalej „SERWIS”), prowadzonym przez firmę Marcin Soczko & Partnerzy z siedzibą przy ulicy Białostockiej 53 lok. 44/45 w Warszawie, zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”, z którym we wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro(at)soczko.pl.

 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkowników SERWISU są przetwarzane w następujących sytuacjach:

 1. zapisywanie i przechowywanie plików (tzw. cookies) w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do oglądania SERWISU. Pliki cookies pozwalają na identyfikacje Użytkowników przy kolejnych odwiedzinach SERWISU, jednakże nie umożliwiają ADMINISTRATOROWI zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej, która w danym momencie z urządzenia korzystała – szczegóły tego przetwarzania opisano w Polityce cookies poniżej;
 2. zapisywanie Subskrybentów Newsletteru, identyfikowanych przez adres email, w bazie danych i wysyłanie im biuletynu informacyjnego – szczegóły tego przetwarzania opisano w Regulaminie Newsletteru poniżej;
 3. wysyłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, która jest przekazywana na skrzynkę pocztową ADMINISTRATORA, pod warunkiem podania danych osobowych identyfikujących nadawcę wiadomości – szczegóły tego przetwarzania opisano pod formularzem kontaktowym.

W każdym z w/w przypadków skorzystania z SERWISU Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

 

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami bezpieczeństwa informacji, w szczególności komunikacja SERWISU podczas wyświetlania go na urządzeniu użytkownika z serwerem odbywa się przy wykorzystaniu protokołu szyfrującego SSL, co sprawia, że udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego SERWISU odbywa się w pełni bezpiecznie.

 

Podstawa i Cel przetwarzania Twoich danych osobowych uzależnione są od sytuacji przetwarzania:

 1. cele zapisywania i przechowywania plików cookies są opisane w Polityce cookies poniżej, podstawą przetwarzania Twoich danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA, opisany w Polityce cookies, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub zgoda użytkownika przy niektórych bardziej ingerujących w prywatność zastosowaniach, które jednocześnie mogą stanowić udogodnienie Użytkownikom, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. celem przetwarzania danych Subskrybentów Newsletteru jest przesyłanie im zamówionych informacji handlowych, na podstawie zgody wyrażanej przez zapisanie adresu email, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. celem przetwarzania danych Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub przedstawienie oferty produktów i usług ADMINISTRATORA, na podstawie zgody wyrażanej przez wysłanie wiadomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, później dane mogą być przetwarzane również w innych celach poza SERWISEM, o czym osoba zostanie stosownie poinformowana.

 

Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych mogą być partnerzy współpracujący w ramach struktury organizacyjnej ADMINISTRATORA oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu ADMINISTRATORA, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania zależy od sytuacji przetwarzania:

 1. czas przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika zależy od ich rodzaju i od Użytkownika, co w szczegółach opisano w Polityce cookies;
 2. przechowywanie adresu email Subskrybenta Newsletteru kończy się w momencie wycofania przez niego w udokumentowany sposób zgody na ich przetwarzanie – standardowy tryb wycofania zgody opisano w Regulaminie Newsletteru poniżej;
 3. dane przesłane przy użyciu formularza kontaktowego będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń.

 

Uprawnienia przysługujące Użytkownikom SERWISU na mocy przepisów RODO

 

Przysługuje Ci (z zastrzeżeniem podstawy przetwarzania) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody możesz dokonać wysyłając wiadomość na adres biuro(at)soczko.pl.

 

POLITYKA COOKIES

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane przez serwer www na Twoje urządzenie, którego używasz przy korzystaniu z SERWISU.

 

Ciasteczka zawierają:

 1. podstawowe informacje na temat strony, z której pochodzą;
 2. przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z SERWISEM;
 3. parametry dotyczące czasu przechowywania w pamięci Twojego komputera.

SERWIS nie pobiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Ciasteczka służą nam do:

 1. zapewnienia prawidłowego działania witryny (niezbędne „sesyjne” pliki cookies);
 2. zapewnienia bezpieczeństwa („zabezpieczające” pliki cookies np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć);
 3. optymalizacji korzystania ze stron internetowych z SERWISU („wydajnościowe” pliki cookie, np.: zbierające informacje o sposobie korzystania ze stron SERWISU);
 4. dostosowania zawartości stron internetowych SERWISU do preferencji Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika SERWISU i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb („funkcjonalne” pliki cookies, np.: odpowiedzialne za zapamiętanie Twoich ustawień w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki etc.);
 5. tworzenia statystyk (są one anonimowe), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wszyscy Użytkownicy SERWISU korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości („analityczne” pliki cookies);
 6. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań („reklamowe” pliki cookies).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy SERWISU mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, blokować do nich dostęp innych firm bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika SERWISU.

 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Dodatkowo Użytkownik SERWISU może ustawić w  Ustawieniach plików cookies

zakres zapisywania plików cookies przez serwer www, jednakże ograniczenia ich stosowania mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych SERWISU.

 

Korzystając ze stron SERWISU wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

Biuletyn informacyjny „Newsletter” zawiera m.in. artykuły dotyczące ochrony danych, bezpieczeństwa informacji, oferty, informacje o szkoleniach.

 

Subskrybentem Newslettera zostaje osoba, która spełniła następujące warunki:

 1. podała swój adres email i potwierdziła go przez kliknięcie przycisku „Zapisz”,
 2. potwierdzi poprawność adresu e-mail, klikając w otrzymany na podany adres email link aktywacyjny (model double opt-in) – w przypadku braku potwierdzenia adres email nie zostanie zapisany w bazie danych i nie będzie nań przesyłana później żadna korespondencja.

Podanie adresu email oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie, w celu przesłania linku aktywacyjnego, a po jego kliknięciu na zapisanie adresu email w bazie danych i dostarczanie nań Newslettera.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera, tj. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 

Zgoda może zostać wycofana skutecznie tylko w jeden z poniższych sposobów:

 1. poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce wiadomości zawierającej Newsletter,
 2. lub przesłanie wiadomości na jeden ze wskazanych powyżej adresów ADMINISTRATORA.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, ADMINISTRATOR udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach SERWISU oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta podczas rejestracji do usługi Newsletter.

 

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

 

Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2019 r.