Plany ciągłości działania

Pomagamy wdrażać plany ciągłości działania

Wspieramy naszych klientów przy zarządzaniu ciągłością działania zgodnie z najlepszymi praktykami, w szczególności zapewniając zgodność z normą ISO 22301. Głównym elementem tego aspektu bezpieczeństwa informacji są plany ciągłości działania, które pomagamy wypracować.

Czym są plany ciągłości działania?

Plany ciągłości działania są narzędziem, które określają sposób i tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych i wcześniej nieprzewidzianych. Zmniejszają ryzyko przerwania ciągłości działania biznesu podczas ewentualnych sytuacji kryzysowych, które bez stosownego przygotowania mogłyby poważnie zaburzyć działalność organizacji. W przypadku organizacji, dla których ciągłość działania jest krytyczna (np. dla brokerów giełdowych), utrata możliwości świadczenia usług przez dłuższy czas, przy najbardziej pesymistycznym scenariuszu, może doprowadzić nawet do upadłości firmy.

Na podstawie zebranych informacji oraz konsultacji z klientem opracowujemy plan ciągłości działania organizacji. Opracowany plan przewiduje 4 fazy działania:

 1. Zapobieganie – w oparciu o wyniki analizy ryzyka określamy działania mające na celu ochronę kluczowych dla zapewnienia ciągłości działania procesów, zasobów i elementów jej infrastruktury;
 2. Przygotowanie – wskazujemy, które zasoby są niezbędne lub mogą okazać się pomocne w utrzymaniu ciągłości działania organizacji oraz dla sprawnego przywrócenia jej funkcjonowania;
 3. Reakcja na zdarzenie – opracowujemy indywidualny plan postępowania w przypadku zagrożenia przerwania ciągłości działania;
 4. Odtworzenie po awarii – zapewniamy wsparcie przy określaniu planu odtworzenia infrastruktury;

Korzyści z wdrożenia planu ciągłości działania w organizacji:

 • Posiadanie aktualnego planu komunikacji i ścieżki postępowania w razie kryzysu;
 • Identyfikacja podatności w organizacji;
 • Identyfikacja krytycznych dla ciągłości działania organizacji procesów biznesowych i aktywów;
 • Podjęcie działań proaktywnych oraz działań zapobiegających wystąpieniu katastrofy lub radzeniu sobie z jej skutkami;

Testy planu ciągłości działania

Testowanie planów ciągłości działania ma na celu stwierdzenie ich przydatności i skuteczności jeszcze zanim organizacja doświadczy rzeczywistego impasu. Pomagamy naszym Klientom w prowadzeniu wewnętrznych cyklicznych testów w taki sposób, aby nie zaburzyły one funkcjonowania organizacji.

 

Przygotowane przez nas testy planów ciągłości działania mają na celu ich aktualizację i udoskonalenie. Dążymy do tego, aby firma lub instytucja była przygotowana nawet na najgorsze incydenty.

Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem przy wdrożeniu planu ciągłości działania

napisz do nas, a my oddzwonimy i udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Pozostałe usługi

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normami ISO

  Pomagamy osiągnąć zgodność z normą ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) to zbiór norm i procedur funkcjonujących w organizacji, służący zapewnieniu bezpieczeństwa informacji przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Prawidłowo przygotowany i wdrożony SZBI chroni

 • Optymalizacja przetwarzania

  Optymalizujemy procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych Optymalizacja procesów przetwarzania danych osobowych pozwoli uzyskać pewność prawidłowego wywiązania się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Kiedy warto skorzystać z optymalizacji procesów przetwarzania? Podczas trudności

Ustawienia zgody na pliki cookie