Plany ciągłości działania

Pomagamy wdrażać plany ciągłości działania

Wspieramy naszych klientów przy zarządzaniu ciągłością działania zgodnie z najlepszymi praktykami, w szczególności zapewniając zgodność z normą ISO 22301. Głównym elementem tego aspektu bezpieczeństwa informacji są plany ciągłości działania, które pomagamy wypracować.

Czym są plany ciągłości działania?

Plany ciągłości działania są narzędziem, które określają sposób i tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych i wcześniej nieprzewidzianych. Zmniejszają ryzyko przerwania ciągłości działania biznesu podczas ewentualnych sytuacji kryzysowych, które bez stosownego przygotowania mogłyby poważnie zaburzyć działalność organizacji. W przypadku organizacji, dla których ciągłość działania jest krytyczna (np. dla brokerów giełdowych), utrata możliwości świadczenia usług przez dłuższy czas, przy najbardziej pesymistycznym scenariuszu, może doprowadzić nawet do upadłości firmy.

Na podstawie zebranych informacji oraz konsultacji z klientem opracowujemy plan ciągłości działania organizacji. Opracowany plan przewiduje 4 fazy działania:

  1. Zapobieganie – w oparciu o wyniki analizy ryzyka określamy działania mające na celu ochronę kluczowych dla zapewnienia ciągłości działania procesów, zasobów i elementów jej infrastruktury;
  2. Przygotowanie – wskazujemy, które zasoby są niezbędne lub mogą okazać się pomocne w utrzymaniu ciągłości działania organizacji oraz dla sprawnego przywrócenia jej funkcjonowania;
  3. Reakcja na zdarzenie – opracowujemy indywidualny plan postępowania w przypadku zagrożenia przerwania ciągłości działania;
  4. Odtworzenie po awarii – zapewniamy wsparcie przy określaniu planu odtworzenia infrastruktury;

Korzyści z wdrożenia planu ciągłości działania w organizacji:

Testy planu ciągłości działania

Testowanie planów ciągłości działania ma na celu stwierdzenie ich przydatności i skuteczności jeszcze zanim organizacja doświadczy rzeczywistego impasu. Pomagamy naszym Klientom w prowadzeniu wewnętrznych cyklicznych testów w taki sposób, aby nie zaburzyły one funkcjonowania organizacji.

 

Przygotowane przez nas testy planów ciągłości działania mają na celu ich aktualizację i udoskonalenie. Dążymy do tego, aby firma lub instytucja była przygotowana nawet na najgorsze incydenty.

Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem przy wdrożeniu planu ciągłości działania

napisz do nas, a my oddzwonimy i udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Pozostałe usługi

  • Szkolenia z bezpieczeństwa informacji

    Uczymy, jak właściwie zarządzać bezpieczeństwem informacji Przeszkolony personel to większe bezpieczeństwo informacji w Twojej firmie Pamiętaj, że nawet najlepsze systemy ochrony informacji są bezradne wobec przypadkowego błędu lub umyślnego działania

  • Optymalizacja przetwarzania

    Optymalizujemy procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych Optymalizacja procesów przetwarzania danych osobowych pozwoli uzyskać pewność prawidłowego wywiązania się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Kiedy warto skorzystać z optymalizacji