Konsultacje

Oferujemy konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych

Konsultacje z zakresu danych osobowych polegają na wsparciu merytorycznym organizacji przez Konsultanta – eksperta w zakresie ochrony i przetwarzania danych.

Oprócz wyjaśniania wątpliwości i odpowiedzi na pytania, Konsultant może również doraźnie weryfikować stosowane w firmie rozwiązania zabezpieczające dane osobowe.

 

Wsparcia Konsultanta pozwala pracownikom przetwarzającym dane odzyskać spokój, że realizowane przez nich działania są zgodne prawem.

Kiedy warto skorzystać z pomocy Konsultanta ds. Ochrony Danych Osobowych?

  1. W przypadku potrzeby wyjaśnienia wątpliwości lub udzielenia odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych;

  2. Podczas planowania lub uruchamiania nowych projektów biznesowych (zwłaszcza z wykorzystaniem nowych technologii);

  3. W organizacjach, które realizują dużą liczbę procesów biznesowych oraz współpracują z wieloma organizacjami, a własne zasoby kadrowe są niewystarczające, aby zapewnić poprawność i zgodność tych działań z wszystkimi wymaganiami przepisów prawa;

  4. Po wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa – w celu dokonania jego analizy oraz oceny występowania obowiązku zgłoszenia do UODO lub zasadności zawiadomienia osób poszkodowanych.

Co wyróżnia naszych Konsultantów?

Wysoki poziom wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych

Nasi Konsultanci uczestniczyli w pracach nad nowelizacją przepisów prawa oraz kilkoma kodeksami postępowania w związku z przetwarzaniem danych w poszczególnych branżach. Założyciel Soczko & Partnerzy od wielu lat zasiada także we władzach SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, które przewodzi środowisku inspektorów ochrony danych. SABI zgłaszało swoje uwagi również podczas konsultacji przepisów RODO oraz wytycznych europejskiego organu zapewniającego spójne stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych (obecnie EROD). 

Gruntowna znajomość aktualnych przepisów

Z pełnym przekonaniem stwierdzamy, że jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu każdego, nawet nietypowego, zagadnienia dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

Bogate doświadczenie

Już od ponad 11 lat wspieramy naszych Klientów. Pomogliśmy organizacjom z różnych branż m.in. finansowej, inwestycyjnej, informatycznej, transportowej, reklamowej, usługowej, produkcyjnej oraz administracji publicznej.

Jestem zainteresowany wsparciem Konsultanta

Chcę porozmawiać o współpracy z moją organizacją

Pozostałe usługi

  • Analiza ryzyka

    Analizujemy ryzyko dla bezpieczeństwa informacji i uczymy, jak skutecznie nim zarządzać Podczas analizy bezpieczeństwa informacji: Oszacujemy ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji i wdrożymy adekwatne środki ochrony. Zlokalizujemy i zidentyfikujemy słabe punkty

  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normami ISO

    Pomagamy osiągnąć zgodność z normą ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) to zbiór norm i procedur funkcjonujących w organizacji, służący zapewnieniu bezpieczeństwa informacji przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Prawidłowo