Analiza ryzyka

Analizujemy ryzyko dla bezpieczeństwa informacji i uczymy, jak skutecznie nim zarządzać

Podczas analizy bezpieczeństwa informacji:

 • Oszacujemy ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji i wdrożymy adekwatne środki ochrony.
 • Zlokalizujemy i zidentyfikujemy słabe punkty systemu bezpieczeństwa informacji w Twojej organizacji.
 • Określimy istniejące zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i dokonamy ich klasyfikacji pod kątem:
  • prawdopodobieństwa ich występowania,
  • rozmiaru strat i powstałych szkód w wyniku ich pojawienia się.
   

Korzyści z przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa informacji:

 • Analiza ryzyka będzie stanowić punkt wyjściowy do właściwego zarządzania ryzykiem.
 • Analiza ryzyka pozwoli organizacji na uporanie się z najistotniejszymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacji w przełożeniu na działalność biznesową.
 • Wyniki analizy zostaną ujęte w opracowanym przez nas narzędziu, które będzie mogło być wykorzystywane przez Twoją organizację przy kolejnych analizach ryzyka.

Jestem zainteresowany analizą ryzyka

Chcę wiedzieć, jak zarządzać bezpieczeństwem informacji w organizacji

Pozostałe usługi

 • Audyt ochrony danych osobowych

  Przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych Audyt ochrony danych osobowych ma na celu weryfikację spełnienia wytycznych rozporządzenia RODO. Podczas audytu eksperci Soczko & Partnerzy wskażą szczegółowo, jakie niezbędne czynności należy podjąć w celu dostosowania

 • Szkolenia

  Szkolimy pracowników z zasad ochrony danych osobowych Przeszkolenie pracowników jest zazwyczaj naturalną konsekwencją wdrożenia w organizacji systemu ochrony danych osobowych. Szkolenia obejmują przepisy o ochronie danych osobowych, oraz wiedzę na temat wewnętrznych procedur przetwarzania danych

Ustawienia zgody na pliki cookie