Analiza ryzyka

Analizujemy ryzyko dla bezpieczeństwa informacji i uczymy, jak skutecznie nim zarządzać

Podczas analizy bezpieczeństwa informacji:

 • Oszacujemy ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji i wdrożymy adekwatne środki ochrony.
 • Zlokalizujemy i zidentyfikujemy słabe punkty systemu bezpieczeństwa informacji w Twojej organizacji.
 • Określimy istniejące zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i dokonamy ich klasyfikacji pod kątem:
  • prawdopodobieństwa ich występowania,
  • rozmiaru strat i powstałych szkód w wyniku ich pojawienia się.
   

Korzyści z przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa informacji:

 • Analiza ryzyka będzie stanowić punkt wyjściowy do właściwego zarządzania ryzykiem.
 • Analiza ryzyka pozwoli organizacji na uporanie się z najistotniejszymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacji w przełożeniu na działalność biznesową.
 • Wyniki analizy zostaną ujęte w opracowanym przez nas narzędziu, które będzie mogło być wykorzystywane przez Twoją organizację przy kolejnych analizach ryzyka.

Jestem zainteresowany analizą ryzyka

Chcę wiedzieć, jak zarządzać bezpieczeństwem informacji w organizacji

Pozostałe usługi

 • Audyt zgodności SZBI z ISO

  Przeprowadzamy audyt zgodności z ISO 27001 Audyt zgodności z ISO 27001 jest narzędziem, które umożliwia potwierdzenie zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001 lub zidentyfikowanie niezgodności. Informacje uzyskane podczas audytu pomogą organizacji

 • Optymalizacja przetwarzania

  Optymalizujemy procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych Optymalizacja procesów przetwarzania danych osobowych pozwoli uzyskać pewność prawidłowego wywiązania się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Kiedy warto skorzystać z optymalizacji procesów przetwarzania? Podczas trudności