Dokumentacja ochrony danych osobowych

Przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych

Usługa opracowania dokumentacji ochrony danych skierowana jest do organizacji, które chcą:

 • stworzyć efektywnie funkcjonujący system ochrony danych osobowych,
 • spełnić wymagania przepisów prawa,
 • działać zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Dokumentacja powinna być adekwatna do potrzeb danej organizacji, dlatego nie zaleca się bezkrytycznego korzystania z gotowych szablonówOpracowanie przez nas dokumentacji ochrony danych poprzedzone jest indywidualną analizą ryzyka w organizacji. Na jej podstawie zostają przygotowane odpowiednie dokumenty zawierające wszelkie niezbędne wzory oświadczeń, wykazów i innych zapisów w postaci załączników do polityk lub procedur, co gwarantuje zabezpieczenie formalne organizacji również w przypadku kontroli.

Opracowujemy m.in. następujące rodzaje dokumentów:

 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 3. Procedura zarządzania incydentami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 4. Procedura przeprowadzania analizy ryzyka
 5. Wzór zapisów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 6. Polityka prywatności
 7. Wzór zapisów porozumienia o współadministrowaniu danymi
 8. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 9. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności
 10. Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania
 11. Wzór ewidencji osób upoważnionych
 12. Wzory klauzul informacyjnych
 13. Wzory oświadczeń zgód na przetwarzanie danych
 14. Regulamin newsletteru
 15. Regulamin monitoringu
 16. Wzór planu wykonywania kopii zapasowych
 17. Rejestr ryzyka i Plan postępowania z ryzykiem

Posiadasz już dokumentację ochrony danych osobowych? 

Sprawdź, czy jest poprawna i aktualna!

Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania przepisów prawa i chronisz dane osobowe na najwyższym poziomie.

Dlaczego my?

Indywidualne podejście

Nasza dokumentacja ochrony danych osobowych tworzona jest od podstaw, indywidualnie dla każdego podmiotu. Nie idziemy na skróty, nie wykorzystujemy gotowych rozwiązań.

Rzetelność i bezpieczeństwo

Przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych zawsze poprzedzone jest audytem procesów danych osobowych w organizacji. Podczas audytu dokonujemy identyfikacji kategorii osób oraz ich danych osobowych, inwentaryzacji czynności przetwarzania danych, a także miejsc, w których jest to realizowane.

Aktualność i jasność procedur

Nasza dokumentacja opracowywana jest w oparciu o aktualne przepisy prawa i standardy bezpieczeństwa, a stworzone procedury są jasne i zrozumiałe dla pracowników i kontrahentów.

Wygoda i oszczędność czasu

Stworzona przez nas dokumentacja jest kompletna i nie wymaga od administratora danych żadnych dodatkowych nakładów pracy związanych z dostosowywaniem zapisów. Przekażemy wszystkie wymagane dokumenty i procedury, które umożliwią bezpiecznie i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Potrzebuję dokumentacji ochrony danych

Chcę być pewny, że moja dokumentacja ochrony danych jest kompletna i aktualna

Pozostałe usługi

 • Dokumentacja ochrony danych osobowych

  Przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych Usługa opracowania dokumentacji ochrony danych skierowana jest do organizacji, które chcą:stworzyć efektywnie funkcjonujący system ochrony danych osobowych,spełnić wymagania przepisów prawa,działać zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.Dokumentacja

 • Audyt zgodności SZBI z ISO

  Przeprowadzamy audyt zgodności z ISO 27001 Audyt zgodności z ISO 27001 jest narzędziem, które umożliwia potwierdzenie zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001 lub zidentyfikowanie niezgodności. Informacje uzyskane