Wdrożenie RODO

Ochrona danych osobowych

- zapewniamy zgodność z wymaganiami przepisów prawa

Potrzebujesz korzystnej oferty wdrożenia RODO w swojej organizacji?

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zorganizowaniu procesów przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w związku z implementacją przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Prawidłowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych pozwala prowadzić firmę zgodnie z obowiązującym prawem. Wpływa to również na wzrost reputacji firmy oraz poziomu zaufania klientów i kontrahentów.

 

Organizacjom, które wprowadziły zasady ochrony danych osobowych, proponujemy przeprowadzenie weryfikacji wprowadzonych zasad ochrony i innych zabezpieczeń.

 

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych jest procesem kilkuetapowym:

​Zasady ochrony danych w jednostce organizacyjnej mogą dodatkowo wymagać powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD). W większości przypadków najkorzystniejszym rozwiązaniem jest outsourcing IOD-y. Zlecenie ekspertom pełnienia funkcji inspektora ochrony danych pozwala organizacji uniknąć zatrudnienia dodatkowego pracownika.

Jestem zainteresowany wdrożeniem RODO

Chcę stworzyć system ochrony danych osobowych w mojej organizacji

Pozostałe usługi

  • Konsultanci ds. bezpieczeństwa informacji

    Oferujemy stałe wsparcie w obszarze bezpieczeństwa informacji Konsultanci ds. bezpieczeństwa informacji pomagają organizacjom we wdrożeniu i utrzymywaniu SZBI – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Podczas współpracy zawsze poszukujemy rozwiązań zgodnych z normami i przepisami prawa,

  • Analiza ryzyka

    Analizujemy ryzyko dla bezpieczeństwa informacji i uczymy, jak skutecznie nim zarządzać Podczas analizy bezpieczeństwa informacji: Oszacujemy ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji i wdrożymy adekwatne środki ochrony. Zlokalizujemy i zidentyfikujemy słabe punkty systemu bezpieczeństwa informacji