Wdrożenie RODO

Ochrona danych osobowych

- zapewniamy zgodność z wymaganiami przepisów prawa

Potrzebujesz korzystnej oferty wdrożenia RODO w swojej organizacji?

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zorganizowaniu procesów przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w związku z implementacją przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Prawidłowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych pozwala prowadzić firmę zgodnie z obowiązującym prawem. Wpływa to również na wzrost reputacji firmy oraz poziomu zaufania klientów i kontrahentów.

 

Organizacjom, które wprowadziły zasady ochrony danych osobowych, proponujemy przeprowadzenie weryfikacji wprowadzonych zasad ochrony i innych zabezpieczeń.

 

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych jest procesem kilkuetapowym:

​Zasady ochrony danych w jednostce organizacyjnej mogą dodatkowo wymagać powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD). W większości przypadków najkorzystniejszym rozwiązaniem jest outsourcing IOD-y. Zlecenie ekspertom pełnienia funkcji inspektora ochrony danych pozwala organizacji uniknąć zatrudnienia dodatkowego pracownika.

Jestem zainteresowany wdrożeniem RODO

Chcę stworzyć system ochrony danych osobowych w mojej organizacji

Pozostałe usługi

  • Audyt zgodności SZBI z ISO

    Przeprowadzamy audyt zgodności z ISO 27001 Audyt zgodności z ISO 27001 jest narzędziem, które umożliwia potwierdzenie zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001 lub zidentyfikowanie niezgodności. Informacje uzyskane podczas audytu pomogą organizacji

  • Szkolenia

    Szkolimy pracowników z zasad ochrony danych osobowych Przeszkolenie pracowników jest zazwyczaj naturalną konsekwencją wdrożenia w organizacji systemu ochrony danych osobowych. Szkolenia obejmują przepisy o ochronie danych osobowych, oraz wiedzę na temat wewnętrznych procedur przetwarzania danych