Ochrona danych osobowych

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zorganizowaniu procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów prawa, pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w związku z implementacją przepisów o ochronie danych osobowych w Państwa organizacji, a także obiektywną ocenę skuteczności wprowadzonych zasad ochrony danych osobowych i innych zabezpieczeń.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do organizacji, które wprowadziły zasady ochrony danych osobowych i chcą dokonać ich weryfikacji lub potrzebują wsparcia w postaci zewnętrznego doświadczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jak również do tych, które nie podjęły jeszcze działań w tym kierunku.

Nasi eksperci udzielą Państwu pomocy w każdym zakątku Polski.

Proponujemy współpracę w zakresie:

  • audytu (weryfikacji) zgodności działań firmy z wymogami przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych lub umownych,
  • optymalizacji procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych,
  • stworzenia lub aktualizacji dokumentacji wymaganej prawem, tj. Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i innych dokumentów,
  • wdrożenia Systemu Ochrony Danych Osobowych,
  • szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
  • pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • stałych bądź doraźnych konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych.