Optymalizacja przetwarzania

Optymalizujemy procesy przetwarzania i ochrony danych osobowych

Optymalizacja procesów przetwarzania danych osobowych pozwoli uzyskać pewność prawidłowego wywiązania się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Kiedy warto skorzystać z optymalizacji procesów przetwarzania?

 1. Podczas trudności w realizowaniu marketingu w zgodzie z przepisami prawa;
 2. Kiedy procesy przetwarzania są trudne do zorganizowania;
 3. Gdy duża liczba podmiotów zewnętrznych pomaga w przetwarzaniu danych;
 4. Gdy organizacja przetwarza dane szczególnej kategorii lub dane stanowiące dla niej dużą wartość;
 5. Kiedy organizacja chce poprawnie określić okresy przechowywania danych osobowych;
 6. Podczas badania zasadności zbierania poszczególnych kategorii danych;
 7. Gdy potrzebne jest wsparcie w zorganizowaniu przetwarzania danych w zgodzie z przepisami prawa przy jak najmniejszej ingerencji w procesy biznesowe.
Jeżeli w swojej firmie:
 • realizujesz procesy związane z zatrudnianiem,
 • zbierasz dane klientów (imię, nazwisko, adres),
 • nawiązujesz kontakty z konsumentami,
 • wykonujesz usługę dla innych podmiotów, opartą na wymianie danych osób fizycznych
to optymalizacja procesów przetwarzania danych jest dla Ciebie!

Co wchodzi w zakres usługi?

Audyt

Zbadamy zgodność z przepisami prawa oraz zbierzemy informacje niezbędne do opracowania najkorzystniejszego planu optymalizacji przetwarzania.

Plan optymalizacji

Przygotujemy projekt zorganizowania przetwarzania danych osobowych.

Wsparcie przy wdrożeniu optymalizacji

Przeprowadzimy konsultację, szkolenie lub prezentację na temat poprawnej realizacji planu optymalizacji.

Opracowanie lub aktualizacja dokumentów

Sporządzimy projekty dokumentów związanych z procesem przetwarzania danych, np. regulaminów, polityk prywatności, klauzul, fragmentów umów itp.

Jestem zainteresowany optymalizacją procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych

Pozostałe usługi

 • Analiza ryzyka

  Analizujemy ryzyko dla bezpieczeństwa informacji i uczymy, jak skutecznie nim zarządzać Podczas analizy bezpieczeństwa informacji: Oszacujemy ryzyko utraty bezpieczeństwa informacji i wdrożymy adekwatne środki ochrony. Zlokalizujemy i zidentyfikujemy słabe punkty systemu bezpieczeństwa informacji w Twojej

 • Szkolenia

  Uczymy, jak właściwie zarządzać bezpieczeństwem informacji Przeszkolony personel to większe bezpieczeństwo informacji w Twojej firmie Pamiętaj, że nawet najlepsze systemy ochrony informacji są bezradne wobec przypadkowego błędu lub umyślnego działania człowieka. Szkolenia z bezpieczeństwa