System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normami ISO

Pomagamy osiągnąć zgodność z normą ISO 27001

Norma ISO 27001 to światowy standard w zakresie bezpieczeństwa informacji, którego wdrożenie przyniesie korzyści każdej organizacji, bez względu na profil działalności. Szczególnie przydatna jest w organizacjach, w których ochrona informacji ma największe znaczenie, na przykład w branży finansowej, medycznej, informatycznej oraz w sektorze publicznym.

Oprócz wdrażania normy ISO 27001, udzielamy również wsparcia w przygotowaniu organizacji do zgodności z innymi normami z zakresu bezpieczeństwa informacji, np: ISO 27005, ISO 27017, ISO 29134, ISO 29151, ISO 31010.

Przygotowanie organizacji do zgodności z normą jest procesem 6-etapowym:

 • polityka bezpieczeństwa informacji,
 • metodyka szacowania i postępowania z ryzykiem,
 • deklaracja stosowania,
 • polityka użytkowania urządzeń komputerowych, mobilnych i telepracy,
 • zobowiązanie do zachowania poufności, stosowania polityk i procedur SZBI,
 • polityka klasyfikacji informacji,
 • polityka kontroli dostępu, zarządzania hasłami, stosowania zabezpieczeń kryptograficznych, czystego biurka i czystego ekranu, usuwania i niszczenia informacji, pracy w strefach bezpieczeństwa,
 • procedury operacyjne dla systemów teleinformatycznych i zarządzania zmianami,
 • polityka zarządzania kopiami zapasowymi,
 • procedura zarządzania incydentami,
 • plan zachowania ciągłości działania,
 • procedura audytu wewnętrznego.

Korzyści z wdrożenia ISO 27001:

 • Kompleksowa ochrona informacji przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • Zminimalizowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji;
 • Wzrost poziomu zaufania do organizacji;
 • Wzmocnienie pozycji na rynku;
 • Zwiększenie świadomości pracowników w obszarze postępowania z informacjami;
 • Określenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Jestem zainteresowany wdrożeniem norm z zakresu bezpieczeństwa informacji

w tym normy ISO 27001

Pozostałe usługi

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normami ISO

  Pomagamy osiągnąć zgodność z normą ISO 27001 Norma ISO 27001 to światowy standard w zakresie bezpieczeństwa informacji, którego wdrożenie przyniesie korzyści każdej organizacji, bez względu na profil działalności. Szczególnie przydatna jest w organizacjach,

 • Szkolenia

  Uczymy, jak właściwie zarządzać bezpieczeństwem informacji Przeszkolony personel to większe bezpieczeństwo informacji w Twojej firmie Pamiętaj, że nawet najlepsze systemy ochrony informacji są bezradne wobec przypadkowego błędu lub umyślnego działania człowieka. Szkolenia