Bezpieczeństwo informacji

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zorganizowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z wymogami normy ISO 27001 lub Rozporządzenia ... o Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI), pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w związku z implementacją przepisów związanych z bezpieczeństwem informacji lub rekomendacji regulatorów (np. KNF) w Państwa organizacji, a także obiektywną ocenę skuteczności wprowadzonych procedur bezpieczeństwa i innych zabezpieczeń.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do organizacji, które wdrożyły SZBI i chcą dokonać jego weryfikacji (np. przed planowaną certyfikacją) lub potrzebują wsparcia w postaci zewnętrznego doświadczonego Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, jak również do tych, które nie podjęły jeszcze działań w tym kierunku.

Nasi eksperci udzielą Państwu pomocy w każdym zakątku Polski.

Proponujemy współpracę w zakresie:

• Audytu stanu zarządzania bezpieczeństwem informacji

• Klasyfikacji i postępowanie z informacjami

• Inwentaryzacji aktywów

• Opracowania metodyki i przeprowadzeniu szacowania ryzyka

• Przygotowania Planu postępowania z ryzykiem

• Opracowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI)

• Przygotowania Deklaracji stosowania

• Przeszkolenia pracowników

• Pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji