Szkolenia

Szkolimy pracowników z zasad ochrony danych osobowych

Przeszkolenie pracowników jest zazwyczaj naturalną konsekwencją wdrożenia w organizacji systemu ochrony danych osobowych. Szkolenia obejmują przepisy o ochronie danych osobowych, oraz wiedzę na temat wewnętrznych procedur przetwarzania danych – wynikających z dokumentacji ochrony danych osobowych – obowiązujących w danej organizacji.

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej organizacji. Powinny w nich uczestniczyć przede wszystkim osoby przetwarzające dane osobowe klientów, pracowników i innych kategorii osób oraz osoby zarządzające systemami teleinformatycznymi.

Jaki jest zakres szkolenia?

Zakres każdego szkolenia może być ustalony indywidualnie, w zależności od potrzeb organizacji.

Szkolenie obejmuje w szczególności:

 1. Źródła wymagań dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 2. Podstawy prawne ochrony danych w Polsce;
 3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć;
 4. Obowiązki pracowników przy przetwarzaniu danych, wynikające również
  ze szczególnych przepisów prawa;
 5. Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych;
 6. Przykłady naruszeń;
 7. Realizacja wymogów techniczno-organizacyjnych;
 8. Wskazówki dotyczące postępowania z danymi w kontaktach
  z różnymi administratorami danych;
 9. Wewnętrze regulacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych;
 10. Realizacja wymagań systemu ochrony danych osobowych w organizacji.

Co wyróżnia nasze szkolenia?

 • Program i zakres każdego szkolenia dostosowujemy do potrzeb danej firmy lub instytucji. To oszczędza czas pracowników i pozwala się skupić na najważniejszych zagadnieniach.
 • Pomagamy zrozumieć, w jaki sposób nowe przepisy prawa w zakresie ochrony prywatności mają zastosowanie w danej organizacji. Omawiamy je na przykładach realnych sytuacji, z jakimi mogą się spotkać uczestnicy szkolenia.
 • Nasi eksperci gotowi są odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych. Żadne pytanie zadane podczas szkolenia nie pozostanie bez odpowiedzi i wyjaśnienia.
 • Kompleksowe i indywidualne podejście sprawia, że nasze szkolenia są inwestycją, która zaprocentuje większym bezpieczeństwem danych Twojej organizacji.

Chcę przeszkolić pracowników

Jestem zainteresowany ofertą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Pozostałe usługi

 • Dokumentacja ochrony danych osobowych

  Przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych Usługa opracowania dokumentacji ochrony danych skierowana jest do organizacji, które chcą:stworzyć efektywnie funkcjonujący system ochrony danych osobowych,spełnić wymagania przepisów prawa,działać zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.Dokumentacja powinna być

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normami ISO

  Pomagamy osiągnąć zgodność z normą ISO 27001 Norma ISO 27001 to światowy standard w zakresie bezpieczeństwa informacji, którego wdrożenie przyniesie korzyści każdej organizacji, bez względu na profil działalności. Szczególnie przydatna jest w organizacjach, w których