Analiza ryzyka przetwarzania danych

Wykonujemy analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych

Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych ma na celu weryfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych, jakie mogą wystąpić w danej organizacji. Dopiero po przeprowadzeniu indywidualnej analizy ryzyka przedsiębiorca może dobrać odpowiednie rozwiązania w celu zabezpieczenia danych.

 

Należy pamiętać, że według RODO administratorzy i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratorów mają obowiązek stosowania zabezpieczeń adekwatnych do zagrożeń występujących w danej organizacji.

Analiza ryzyka przetwarzania danych jest procesem, a nie działaniem jednorazowym. Dlatego podmioty przetwarzające dane osobowe, w celu zapewnienia właściwej ich ochrony, powinny dokonywać analizy ryzyka cyklicznie – przynajmniej raz do roku.

Jaki jest zakres analizy ryzyka?

 1. Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla każdego procesu przetwarzania danych osobowych;
 2. Oszacowanie prawdopodobieństwa pojawienia się zagrożeń oraz ocena potencjalnych skutków ich wystąpienia;
 3. Rekomendacja działań mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia niepożądanych sytuacji w organizacji;
 4. Przygotowanie narzędzia do zarządzania ryzykiem oraz propozycji planu postępowania z ryzykiem.

Korzyści przeprowadzenia analizy ryzyka:

 • Wykonanie indywidualnej, cyklicznej analizy ryzyka pozwala każdej firmie bądź instytucji dobrać zabezpieczenia adekwatne do poziomu ryzyka.
 • W razie ewentualnej kontroli (organu nadzorczego lub zleceniodawcy – administratora), posiadanie dowodów na przeprowadzenie prawidłowej analizy ryzyka będzie potwierdzeniem zachowania należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych w organizacji.

Chcę przeprowadzić analizę ryzyka

Potrzebuję najlepszych rozwiązań zabezpieczających dane osobowe

Pozostałe usługi

 • Audyt zgodności SZBI z ISO

  Przeprowadzamy audyt zgodności z ISO 27001 Audyt zgodności z ISO 27001 jest narzędziem, które umożliwia potwierdzenie zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO 27001 lub zidentyfikowanie niezgodności. Informacje uzyskane podczas audytu pomogą organizacji

 • Konsultanci ds. bezpieczeństwa informacji

  Oferujemy stałe wsparcie w obszarze bezpieczeństwa informacji Konsultanci ds. bezpieczeństwa informacji pomagają organizacjom we wdrożeniu i utrzymywaniu SZBI – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Podczas współpracy zawsze poszukujemy rozwiązań zgodnych z normami i przepisami prawa, przy jak