RODO wchodzi w życie

Autor: Marcin Soczko — w kategorii Blog — 30 maja 2016

30

maj
2016

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmieni przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych w Polsce

24 maja 2016 r. (po 4 latach prac legislacyjnych) weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które zmienia przepisy o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie jest stosowane wprost, w odróżnieniu od uchylanej dyrektywy (na której oparte są obecnie obowiązujące polskie przepisy), dlatego jest wiążącym prawem dla wszystkich przedsiębiorców i zastąpi przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Obecnie rozpoczął się okres przejściowy (vacatio legis) ustanowiony dla przedsiębiorców w celu wdrożenia wymagań rozporządzenia, które obowiązywać będzie w pełni od 25 maja 2018 roku.

W związku z powyższym, przez najbliższe 2 lata będziemy mieli swoisty dualizm prawny. Z jednej strony wciąż mamy obowiązek stosować polską ustawę, z drugiej – powoli wdrażać wymagania zapisane w RODO. Najważniejsze, aby w maju 2018 r. być gotowym na ich stosowanie, gdyż jakiekolwiek niedociągnięcia wówczas będą zagrożone ogromnymi administracyjnymi karami pieniężnymi, które będzie mógł nakładać organ nadzorczy.

Obecnie kary administracyjne grożą wyłącznie za niewykonanie decyzji GIODO, która może zostać wydana po kontroli w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Zachęcamy jednak, aby temat ochrony danych osobowych (ODO) podjąć już teraz, poprzez doprowadzenie do pełnej zgodności z polskim prawem. Dzięki temu późniejsze dostosowanie do RODO będzie jedynie drobną modyfikacją zasad obowiązujących w organizacji, a nie rewolucją.

Dołącz do dyskusji

Podanie adresu e-mail jest związane z moderacją treści komentarza, w szczególności z ewentualnym kontaktem z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ostatecznej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Po opublikowaniu komentarza widoczna jest jedynie jego treść i data publikacji oraz imię autora, reszta danych jest niezwłocznie usuwana. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


4 − 1 =