Kiedy można wysłać ofertę handlową

Ostatnie zmiany w przepisach prawa, a w szczególności nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, spowodowały dużą niepewność w zakresie dozwolonego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Kierowane do naszej firmy pytania w tej kwestii, stały się kanwą do analizy tego zagadnienia w.kilku najczęściej pojawiających się wariantach.

Do własnego klienta (osoby fizycznej) można wysyłać oferty na podstawie usprawiedliwionego celu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (uodo). Niestety, aby składać oferty telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, konieczne jest uzyskanie zgody od osoby fizycznej na podstawie innych przepisów prawa. Zgoda taka nie musi być wyrażona na piśmie, ale dobrze mieć ją udokumentowaną w celach dowodowych.
Nie wymagana jest natomiast żadna zgoda na przesłanie klientowi oferty pocztą tradycyjną.

Nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku odbiorców ofert handlowych (osób fizycznych), którzy jeszcze nie są klientami. Wówczas należy otrzymać zgodę w ogóle na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych (realizowanych także za pośrednictwem poczty tradycyjnej). Taka zgoda również nie musi być wyrażona na piśmie, ale lepiej żeby był obiektywny dowód jej wyrażenia.

Problem otrzymania zgody na marketing nie dotyczy w ogóle podmiotów, które nie są osobami fizycznymi. A zatem jeśli odbiorcą oferty nie jest przedsiębiorca, a przedsiębiorstwo (np. spółka z.o.o.) i email kierujemy do jej przedstawiciela, nie potrzebna jest żadna zgoda tej osoby na wysłanie oferty dotyczącej działalności firmy, dla której ona pracuje (oczywiście nie można takiej osobie bez zgody wysłać oferty kierowanej do niej jako do konsumenta), gdyż aktualne przepisy prawa, wymagają uzyskania zgody wyłącznie od osób fizycznych (a nie prawnych).

Przy czym pamiętać należy, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub w spółce cywilnej jest osobą fizyczną. Tutaj jednak znowu pojawia się pewien wyjątek, bowiem dane przedsiębiorcy opublikowane w CEIDG wyłączone są spod stosowania ustawy o ochronie danych osobowych. Zatem jeśli przedsiębiorca zamieścił tam adres email, może on zostać wykorzystany także w celu realizacji marketingu kierowanego do jego firmy.

W związku z powyższym (zwłaszcza w sytuacji, gdy nie dysponujemy dowodem wyrażenia zgody na przesłanie oferty) zaleca się zawarcie w każdej korespondencji marketingowej adekwatnej do sytuacji klauzuli informacyjnej, a w niektórych przypadkach, uprzednie przesłanie odpowiednio sformułowanego pytania o możliwość wysłania oferty.

Zalecamy również odnotowywanie w bazie (potencjalnych) klientów wszelkich oświadczeń woli dotyczących marketingu: wyrażenia i ewentualnego cofnięcia zgody (na marketing przez każdy ze stosowanych w firmie kanałów komunikacji) lub wyrażenia sprzeciwu przez klienta.

2 Odpowiedzi

 1. Witam

  Nie wiem czy dobrze rozumiem ten artykuł. Chciałbym wysłać ulotki reklamowe z kuponami rabatowymi do osób, które dokonały zakupu jakiegoś produktu na aukcjach allegro oferowanych przez moją firmę. W momencie kiedy dokonały już zakupu to są moimi klientami. Wysyłka miałaby być pocztą tradycyjną, na ich adres domowy i ich dane prywatne. Czy w tym wypadu mogę tego dokonać bez uzyskania ich wcześniejszej zgody?

  • Marcin Soczko

   Dzień dobry,

   Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi, spowodowane usterką techniczną.

   W mojej opinii, realizacja prawnie usprawiedliwionego celu w zakresie przesyłania informacji marketingowych do klientów, dotyczy raczej stałej relacji z klientem (umowy długoterminowej). Jednakże w przypadku jednorazowego kontaktu, przy okazji umowy kupna – sprzedaży, uprawnione wydaje się być również jednorazowe przesłanie reklamy, najlepiej w czasie niezbyt odległym od dokonania zakupu przez klienta, aby pamiętał on jeszcze ten fakt.
   Do realizowania cyklicznego marketingu w stosunku do konsumentów, z którymi nie macie Państwo stałej relacji, zalecałbym jednak pozyskanie zgody.

   Pozdrawiam serdecznie
   Marcin Soczko

Napisz komentarz