Wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną

Autor: Patryk Siewert pod red. Marcina Soczko — w kategorii Blog — 27 czerwca 2019

27

Cze
2019

Trzy źródła prawa − zmora przedsiębiorców

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy można wysyłać informacje handlowe mailem? Aby sprawdzić, czy wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną jest legalne, należy wziąć pod uwagę wymagania następujących przepisów:

  1. RODO¹;
  2. ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dalej PT) z późn. zm.;
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE) z późn. zm.

Jak wynika z naszych doświadczeń − dość powszechnym problemem występującym wśród organizacji jest zrozumienie wymagań prawnych związanych z wysyłaniem ofert handlowych do osób fizycznych.

4 maja 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania przepisów RODO. Dokonuje ona zmian m.in. w zapisach aktów prawnych regulujących legalność wysyłania informacji handlowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznaliśmy, że jest to doskonały moment, aby na łamach naszego Bloga opisać wymagania jakie stawia polski ustawodawca, a i również prawodawca unijny, przed polskimi przedsiębiorcami.

Wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną a przepisy RODO

W zakresie przepisów RODO, przedsiębiorca musi posiadać stosowną podstawę przetwarzania danych (art. 6 RODO). W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych (wysyłkę informacji handlowych zaliczyć można do takich celów) będzie to zgoda osoby, której dane dotyczą lub prawnie uzasadniony interes administratora, jakim może być np. budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

W przypadku opierania się na zgodzie, spełnienie wymogów przepisów RODO wydaje się oczywiste. Wystarczy uzyskać stosowne oświadczenie, spełniające wymagania art. 7 RODO.

Natomiast w przypadku prawnie uzasadnionego interesu sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.

Test równowagi interesów

Zgodnie z wytycznymi RODO (motyw 47), opierając przetwarzanie danych osobowych na prawnie uzasadnionym interesie administratora, należy dokonać testu równowagi pomiędzy interesem administratora a interesem odbiorcy treści pamiętając przy tym o zasadzie rozliczalności.

Innymi słowy musimy posiadać dowód, potwierdzający dokonanie wspomnianego testu.

 

O tym jak przeprowadzić przykładowy test równowagi napiszemy w innym artykule. Zapisz się na nasz newsletter i otrzymaj powiadomienie o jego opublikowaniu!

 

Gdy stwierdzimy, iż nie są zagrożone prawa i wolności osoby, której dane dotyczą możemy podjąć decyzję o realizacji wysyłki ofert handlowych. Oczywiście po zrealizowaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO.

W praktyce reklamy można bez pytania wysyłać:

  • do własnych klientów, (o ile jeszcze nie wyrazili oni sprzeciwu wobec takiego przetwarzania)
    oraz
  • do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie dotyczącym tej działalności i przez publicznie wskazane przez nich kanały komunikacyjne.

Zgoda na przesłanie oferty handlowej drogą elektroniczną

Konieczność uzyskania zgody na podstawie PT oraz UŚUDE

W przypadku obu ustaw jest mowa bądź to o uzyskiwaniu zgód na realizowanie marketingu bezpośredniego na końcowe urządzenia telekomunikacyjne (art. 172 PT) albo zakazie wysyłania niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 10 UŚUDE). W stosunku do każdej z przytoczonych zgód wcześniej przepisy przewidywały, że „nie mogą być one domniemane lub dorozumiane z oświadczenia woli o innej treści”.

Literalna wykładnia w/w przepisów prawa wskazywałaby, że przy wysyłaniu wiadomości elektronicznych zawierających np. reklamy, powinny być pozyskiwane dwa, niezależne od siebie oświadczenia woli. W jednym użytkownik oświadczałby, że wyraża zgodę w rozumieniu UŚUDE, a w drugim − że wyraża zgodę w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Jednakże, dotychczasowe orzecznictwo wskazywało na potrzebę wyodrębniania zbieranych zgód, raczej pod kątem stosowania różnych kanałów komunikacji tak, aby osoba fizyczna mogła dokonać wyboru jakim kanałem chce otrzymywać informacje handlowe (NSA I OSK 1317/11).

Aktualne wymagania prawa − osłabienie rygoru zbierania zgody

Wspomniana na wstępie tego artykułu ustawa, dostosowująca polskie akty prawne do przepisów RODO, dokonała ujednolicenia definiowanych zgód w PT oraz UŚUDE do zgody, o której mowa w art. 4 ust. 11 RODO.

Oznacza to, że dokonano liberalizacji wymogu związanego ze zbieraniem zgód, gdyż uchylono przepis zakazujący zbierania zgód w sposób domniemany lub dorozumiany z oświadczenia woli o innej treści. Przepis ten stałby w sprzeczności z definicją zgody RODO − naruszałby on możliwość wyrażenia woli poprzez wyraźne działanie.

Krajowe przepisy bardziej restrykcyjne od przepisów RODO

Gdyby nie przepisy krajowe regulujące wysyłanie informacji handlowych (UŚUDE oraz PT), bądź co bądź oparte jednak na dyrektywach unijnych, to istniałaby możliwość wysyłania ofert handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. I to nie tylko do własnych klientów lub przedsiębiorców, w zakresie ich działalności.

Jednak ponieważ zarówno w PT oraz UŚUDE postawiono warunek posiadania zgody na realizację wysyłki informacji handlowych, to niezwiązany jeszcze z nadawcą odbiorca wiadomości w wyraźny sposób musi wyrazić swoją wolę w tej gestii.

Odbiorca informacji handlowych może wyrazić swoją wolę bezpośrednio za pośrednictwem oświadczenia lub w sposób domniemany np. udostępniając swój adres e-mail, w tym zezwalając na dalsze udostępnienie danych osobowych (oczywiście, gdy miał możliwość zapoznać się wcześniej ze szczegółami przetwarzania danych) lub akceptując regulamin, na podstawie którego administrator będzie dostarczał zamówione treści.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa „wdrażająca” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP w dniu 19 kwietnia 2019 r. pod poz. 730.

Dołącz do dyskusji

Newsletter

Podanie adresu e-mail i potwierdzenie go przez kliknięcie przycisku "Zapisz", oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie, wyłącznie w celu dostarczania biuletynu informacyjnego "Newsletter", który zawiera m.in. artykuły dotyczące ochrony danych, bezpieczeństwa informacji, oferty, informacje o szkoleniach, do czasu wycofania zgody, np. za pomocą linku znajdującego się w stopce wiadomości zawierającej "Newsletter". Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawarte są w Polityce prywatności.