Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Autor: Marcin Soczko — w kategorii Blog — 25 listopada 2014

25

lis
2014

24 listopada 2014 r. Prezydent RP, podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje m.in. ustawę o ochronie danych osobowych.

Po 2,5 roku od przygotowania przez GIODO propozycji zmiany ustawy o ochronie danych osobowych (uodo), po długich pracach legislacyjnych i konsultacjach społecznych, prowadzonych niekiedy w burzliwej atmosferze, w dniu 24 listopada 2014 r. Prezydent RP, podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jest to tzw. czwarty pakiet deregulacyjny Ministerstwa Gospodarki, w ramach którego znowelizowana zostanie również uodo w zakresie m.in. statusu ABI, wykonywania obowiązku rejestracyjnego zbiorów danych oraz transferu danych do państwa trzeciego.

(Praktyczne aspekty nowelizacji uodo, z punktu widzenia administratora danych, przedstawiliśmy w artykule „Czego dotyczą zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych„.)

Projekt zmiany uodo przesłany przez GIODO do Ministerstwa Gospodarki powstał w dużej mierze na kanwie autorskiego projektu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI), dotyczącego nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zmian statusu ABI oraz zmian przepisów dotyczących rejestracji zbiorów danych i kontroli GIODO.

W pracach nad projektem nowelizacji uodo uczestniczyli później jeszcze członkowie Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI), którzy zostali zaproszeni przez GIODO do prac w Zespole Ekspertów, któremu przewodniczył p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI. Także w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Gospodarki, Stowarzyszenie ABI zgłosiło swoje stanowisko odnoszące się do zmian w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

W rzeczywistości prace nad zmianą statusu ABI, którego rola i zadania dotychczas nie zostały precyzyjnie określone, rozpoczęły się w SABI tuż po zawiązaniu Stowarzyszenia, w ramach powołanego w tym celu Zespołu ds. roli ABI. W dniu 2 grudnia 2008 r. projekt Stowarzyszenia ABI nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczący art. 36 ust. 3, w zakresie zmian statusu i zadań administratora bezpieczeństwa informacji został po raz pierwszy opublikowany i przesłany do specjalnej podkomisji sejmowej zajmującej się wówczas projektem nowelizacji uodo Prezydenta RP.

Mimo odrzucenia przez Ustawodawcę zapisów zaproponowanych przez SABI i nie włączenia ich do ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmiany uodo, kolejni Generalni Inspektorzy ODO pozytywnie wypowiadali się o tej inicjatywie i gdy nadarzyła się okazja wykorzystania szerokiego projektu deregulacji przepisów ograniczających działalność gospodarczą do złagodzenia również przepisów uodo, powrócono do tego projektu i nieco go odświeżono.

Jak czytamy w uzasadnieniu zmian uodo, doprecyzowanie statusu ABI było konieczne, aby podmioty gospodarcze, które go powołają mogły być zwolnione z obowiązku rejestracji zwykłych zbiorów danych, gdyż tylko w takiej konstrukcji prawnej zrealizowane zostaną wymogi Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych. Ponadto nowa legislacja przygotowuje polskie podmioty gospodarcze do wejścia w życie projektowanego Rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych, które będzie je obowiązywać bezpośrednio.

Nowe przepisy, które zostały zawarte w nowelizacji, choć nieco się różnią od pierwotnego projektu SABI, odczytywane są jako wielki sukces środowiska osób zajmujących ochroną danych osobowych, gdyż powinny ułatwić wykonywanie zadań ABI, odciążyć GIODO, a przedsiębiorcom dają alternatywę w podejściu do nadzoru nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, co w rezultacie powinno przełożyć się na wyższy poziom ochrony danych osobowych w Polsce, a więc i prywatności Polaków.

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. (z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.).

Dołącz do dyskusji

Podanie adresu e-mail jest związane z moderacją treści komentarza, w szczególności z ewentualnym kontaktem z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ostatecznej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Po opublikowaniu komentarza widoczna jest jedynie jego treść i data publikacji oraz imię autora, reszta danych jest niezwłocznie usuwana. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


12 − dwanaście =