55 tysięcy złotych dla związku sportowego − druga kara finansowa nałożona przez Prezesa UODO

Autor: Patryk Siewert pod red. Marcina Soczko — w kategorii Blog — 17 maja 2019

17

maj
2019

Jest to pierwsza kara za naruszenie ochrony danych osobowych

W październiku 2015 związek sportowy opublikował na swojej stronie internetowej nadmiarowy zakres danych osób, którym przyznano licencje sędziowskie. Oprócz imienia i nazwiska ujawniono również adres zamieszkania i nr PESEL. Następnie w lipcu 2018 (po blisko 3 latach) związek sam zgłosił naruszenie ochrony danych osobowych do Prezesa UODO. Po jakimś czasie dokonano też zgłoszenia uzupełniającego, w którym m. in. wspomniano o zawiadomieniu osób, których naruszenie dotyczyło oraz że dokonano usunięcia naruszenia. Jak się później okazało, było to nieskuteczne – dane nadal były publicznie dostępne. Prezes UODO otrzymał zgłoszenie naruszenia od jednej z osób, których prawa zostały naruszone, co potwierdził dokonując czynności sprawdzających w styczniu 2019.

W porównaniu do poprzedniej kary finansowej (ok. 1 mln zł), w tym przypadku jej wysokość nie jest tak szokująca, co wiążę się z niezarobkową działalnością ukaranego podmiotu. Znamienne jest jednak to, że naruszenie ochrony danych trwało w sumie ponad 3 lata. Natomiast od momentu zgłoszenia naruszenia do wszczęcia postępowania administracyjnego, związek nie dopilnował, aby podmiot administrujący stroną internetową faktycznie usunął nadmiarowe dane i w żaden sposób nie potwierdził skuteczności zleconych usługodawcy działań.

Więcej szczegółów znaleźć można w decyzji Prezesa UODO opublikowanej na stronie internetowej organu  https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.43.2019.

Dołącz do dyskusji

Podanie adresu e-mail jest związane z moderacją treści komentarza, w szczególności z ewentualnym kontaktem z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ostatecznej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Po opublikowaniu komentarza widoczna jest jedynie jego treść i data publikacji oraz imię autora, reszta danych jest niezwłocznie usuwana. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


jeden × 5 =