• 26

  marzec
  2019

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  Do wczoraj zagrożenie administracyjną karą pieniężną za naruszenie przepisów RODO było dość abstrakcyjne. Przedstawiciele organu podkreślali, że nie będą nimi szafować i rzeczywiście – przez 10 miesięcy okresu obowiązywania RODO polski organ nadzorczy nie nałożył żadnej takiej kary.Mieliśmy natomiast szereg przykładów kar finansowych za naruszenie przepisów RODO z innych krajów UE. Było to

 • 25

  lt.
  2019

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  W naszej praktyce wspierania różnych organizacji we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych, czy po prostu w implementowaniu wymagań przepisów prawa w tym zakresie, często otrzymujemy pytania o konsekwencje braku wypełnienia tychże wymogów.Konsekwencje mogą być różne, w zależności od skali uchybień oraz sposobu reakcji kierownictwa jednostki organizacyjnej na działania uprawnionych organów. W poniższym artykule opisujemy konsekwencje

 • 27

  styczeń
  2019

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  Administratorzy danych niejednokrotnie stają przed dylematem czy mogą udostępnić dane osobowe przetwarzane w ramach ich zbiorów, narażając się na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej. Wiąże się z tym również ryzyko skargi podmiotu danych (osoby, której dane dotyczą) do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).Aby uniknąć takiej sytuacji, Administratorzy często

 • 25

  Maj
  2018

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  Po 2 latach vacatio legis ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zaczyna obowiązywać w Polsce i innych krajach UE Od dzisiaj, tj. od 25 maja 2018 roku, obowiązuje RODO. Zatem zakończył się 2-letni okres od jego wejścia w życie, przeznaczony na dostosowanie organizacji do jego wymogów. Wielu przedsiębiorców „przespało” ten okres, czekając

 • 02

  czerwiec
  2017

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  W tym roku obchodzimy 20 rocznicę ustanowienia w Polsce prawa ochrony danych osobowych. Mimo tego, wiele firm nie zrobiło nic, aby te prawo wdrożyć. Oczywiście jest też wiele przedsiębiorstw, które lepiej lub gorzej wdrożyły ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922

 • 30

  Maj
  2016

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmieni przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych w Polsce 24 maja 2016 r. (po 4 latach prac legislacyjnych) weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

 • 25

  styczeń
  2015

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, w wielu organizacjach osoby zajmujące się problematyką ochrony danych osobowych zadają sobie pytanie w jaki sposób zmiany te zrealizować w praktyce. Odpowiadając na to pytanie zaznaczamy, że – z punktu widzenia administratora danych (ADO) – nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (uodo), dotyka dwóch zasadniczych kwestii.

 • 25

  listopad
  2014

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  24 listopada 2014 r. Prezydent RP, podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje m.in. ustawę o ochronie danych osobowych.Po 2,5 roku od przygotowania przez GIODO propozycji zmiany ustawy o ochronie danych osobowych (uodo), po długich pracach legislacyjnych i konsultacjach społecznych, prowadzonych niekiedy w burzliwej atmosferze, w dniu

 • 10

  wrz.
  2014

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  Około dwie trzecie osób korzystających z urządzeń mobilnych, łączy się za ich pośrednictwem z Internetem, ale tylko jedna trzecia z nich stosuje przy tym jakiekolwiek zabezpieczenia. Skutkiem działania szkodliwego oprogramowania może być kradzież danych osobowych, innych poufnych informacji, czy nawet pieniędzy z konta bankowego. Zagrożenie w Internecie jest wszechobecne i ciągle rośnie. Współczesne wirusy i inne

 • 05

  kwiecień
  2013

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  Od 22 marca 2013 r. dostawcy usług telekomunikacyjnych muszą zawiadamiać GIODO i abonentów o naruszeniu danych osobowych i prowadzić rejestr takich zdarzeń. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawiadamia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia (art. 174a

 • 6
 • 7
 • Przeglądasz stronę 7 z 7