• 25

  paź
  2021

  Serwis www rządowej agencji edukacji stanu Missouri przez nieokreślony bliżej okres czasu zawierał w swoim kodzie źródłowym HTML ponad 100 tys. numerów ubezpieczenia społecznego (ang. Social Security Number, SSN) m. in. nauczycieli oraz administratorów rządowej agencji.SSN wykorzystywany jest w Stanach Zjednoczonych do bezpośredniej identyfikacji obywateli przez organy rządowe i jest bardzo często wykorzystywany

 • 10

  paź
  2021

  Prezes UODO Decyzją z dnia 2 lipca 2020 r. nałożył na Głównego Geodetę Kraju (GGK) karę w wysokości 100 tyś. zł za naruszenie polegające na „niezapewnieniu , w trakcie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych , dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych

 • 30

  wrz
  2021

  Autor: Marcin Soczko w kategorii Blog

  Niniejszym artykułem kontynuujemy serię dotyczącą podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, wymienionych w art. 5 RODO. W trzecim odcinku serii zajmiemy się zasadą rozliczalności. Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na następujące pytania:czym jest zasada rozliczalności?na czym polega rozliczalność?jaką rolę pełni analiza ryzyka w realizacji zasady rozliczalnościjak zapewnić przestrzeganie zasady rozliczalności?dlaczego warto usystematyzować

 • 28

  wrz
  2021

  Zgodnie z dobrą praktyką, każda osoba przed rozpoczęciem pracy z danymi osobowymi powinna zaznajomić się z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Co więcej, osoby upoważnione do ich przetwarzania powinny ponownie zapoznawać się z wewnętrznymi politykami  i procedurami przynajmniej raz do roku oraz zawsze wtedy, gdy zostaną one  zaktualizowane.Stopień realizacji w/w zaleceń może

 • 12

  wrz
  2021

  W ostatnim czasie banki coraz częściej ostrzegają swoich klientów przed oszustami, którzy podszywają  się pod ich pracowników. Przestępcy udają również przedstawicieli innych instytucji finansowych, jak np. Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Ofiarami tego typu oszustw padają klienci banków, ale również osoby, które nie korzystają z usług danej instytucji. Cyberprzestępcy są niezwykle wiarygodni.

 • 31

  sie
  2021

  Autor: Soczko & Partnerzy w kategorii Blog

  Kontynuując rozpoczęty przed miesiącem wątek, dotyczący podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO), na łamach niniejszego artykułu omówiona zostanie kolejna z nich – zasada „integralność i poufność”. Czym jest zasada integralności i poufności? Art. 5 ust. 1 lit. f RODO stanowi, że — „Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób

 • 23

  sie
  2021

  Obowiązek zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego wynika wprost z przepisów RODO. Kwestia ta uregulowana została w art. 33 RODO. Przepis ma przede wszystkim na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych. Zgłoszenia naruszeń mają umożliwić reakcję organu nadzorczego na zaistniałe incydenty oraz pozwolić ograniczyć

 • 08

  sie
  2021

  Urządzenia mobilne (zwłaszcza smartfony) w krótkim czasie zyskały ogromną popularność. Dzisiaj coraz częściej zastępują nam komputery, aparaty fotograficzne, terminarze, czy czytniki e-book’ów. Również w pracy korzystamy z nich codziennie. W Internecie można znaleźć informacje wskazujące, że w 2019 roku 80% naszych rodaków posiadało smartfon, a co trzeci z nas korzystał wtedy z co najmniej

 • 31

  lip
  2021

  Z artykułu dowiesz się jak rozumieć zasadę minimalizacji danych oraz w jaki sposób należy dokonywać analizy poprawności jej realizacji Jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (artykuł 5 RODO) jest zapewnienie minimalizacji danych. Zgodnie z tą zasadą dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do określonych celów

 • 26

  lip
  2021

  Poczta elektroniczna jest jednym z najpowszechniejszych środków komunikacji w biznesie, za pośrednictwem której codziennie przesyłane są dane osobowe. Dlatego też należy zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z tego kanału komunikacji.Czytając Komunikat dowiesz się:dlaczego korzystanie z prywatnych skrzynek e-mail przy wykonywaniu pracy nie należy do dobrych praktyk?na jakie zagrożenia można natrafić?czy korzystanie z prywatnych skrzynek mailowych

 • 1
 • 2
 • Przeglądasz stronę 1 z 8