Poprawne przetwarzanie danych osobowych

Zadbaj o odpowiednią ochronę danych osobowych

Poprawne przetwarzanie danych osobowych polega na wypełnieniu przez Administratora danych szeregu obowiązków, które wynikają z u.o.d.o. i rt/o, w tym w szczególności:

  • zapewnienia podstaw prawnych obejmujących przetwarzanie danych osobowych (art. 23 i 27 u.o.d.o.),
  • zgłoszenia każdego zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO oraz aktualizacji dokonanych zgłoszeń (art. 40 – 42 u.o.d.o.),
  • poinformowania użytkowników o zbieraniu danych (art. 24 i 25 u.o.d.o.),
  • celowości, adekwatności i czasu przetwarzania zebranych danych (art. 26 u.o.d.o.),
  • dotyczące przekazywania danych osobowych:
  • innym podmiotom (udostępnianie danych osobowych – art. 23 i powierzenie – art. 31 u.o.d.o.),
  • podmiotom mającym siedzibę w państwie nienależącym do EOG (art. 47 i 48 u.o.d.o.),
  • osobom, których dane dotyczą (art. 32 i 33 u.o.d.o.),
  • związane z techniczno-organizacyjnym aspektem ochrony danych osobowych, w tym opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych (art. 36-39a u.o.d.o. oraz rt/o).
Portal Ekspertów oferuje Państwu weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych. Audyt ma na celu zaproponowanie prawidłowych procedur przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony. Ponadto zapewniamy przeszkolenie pracowników, a także stały nadzór ABI – w tym pomoc naszej firmy nad poprawną realizacją i przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa. Zainteresowani mogą liczyć na konsultacje ochrony danych osobowych dotyczące realizacji poszczególnych obowiązków Administratora danych.

przetwarzanie