I Górnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych

7 grudnia 2015 roku w Katowicach odbyło się Górnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych (GFODO). Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta miasta Katowice. Forum zgromadziło blisko 70 uczestników z całego województwa śląskiego. Honorowym gościem spotkania był Pan Krzysztof Pieczyński, Radny miasta Katowice, który powitał uczestników podczas uroczystego otwarcia w imieniu Pana Prezydenta Marcina Krupy.

Podczas Forum omówione zostały zagadnienia nowych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), roli ABI w organizacji, sprawdzeń, dokumentowania zbiorów danych osobowych czy systemów ochrony danych osobowych. Forum w szczególności koncentrowało się na kwestiach nowych obowiązków i sposobów zabezpieczania danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, nowego statusu i zadań ABI - również tych dodatkowych, wykonywania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych przez ABI, zmian zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych oraz relacji pomiędzy systemem ochrony danych osobowych a systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności i normy PN-EN ISO IEC 27001:2014-12.

W wydarzeniu uczestniczyli praktycy w zakresie ochrony danych osobowych, zarówno Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji jak i Administratorzy Danych Osobowych. Forum dało słuchaczom możliwość zdobycia i poszerzenia posiadanej wiedzy, uczestnictwa w wykładach, a także rozmowach panelowych z ekspertami i praktykami, którzy działają w obszarze ochrony danych osobowych. Prelegenci Forum, wśród których głos zabrali Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) Pan Maciej Byczkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu SABI Pan Maciej Kołodziej oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia i właściciel Portalu Ekspertów Pan Marcin Soczko, to eksperci oraz praktycy mający istotny wkład w kształtowanie się zagadnień związanych z ochroną danych osobowych na terenie naszego kraju, którzy realizują rozwojowe projekty, wpływające korzystnie na ochronę prywatności oraz funkcjonowanie jej w zakresie całej gospodarki.

Szczególna uwaga poświęcona została rozpatrzeniu i analizie indywidualnych przypadków omawianych w panelu dyskusyjnym.

Kolejna edycja GFODO (http://gfodo.pl/) odbędzie się wiosną 2016 roku.

Link do prezentacji

Brak komentarzy

Napisz komentarz