Referencje

LIST REFERENCYJNY

Współpracę z firmą Portal Ekspertów Marcin Soczko & Partnerzy podjęliśmy w kwietniu 2015 roku. Zleceniobiorca na wstępie przeprowadził w Bibby Financial Services audyt zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych z wymogami znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych, a 28 maja właściciel firmy – Pan Marcin Soczko, został powołany na Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Od tamtej pory realizuje sumiennie wszystkie obowiązki ustawowe oraz inne zadania określone zakresem umowy, m.in. przeszkolił prawie wszystkich pracowników Spółki w różnych jej oddziałach, w sumie kilkadziesiąt osób.

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko przebiega bardzo dobrze. Sprawdzenia są przeprowadzane sprawnie i zgodnie z planem, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość. Liczymy na równie dobrą atmosferę współpracy w przyszłości.

Rekomendujemy firmę Portal Ekspertów jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Prokurent

Wojciech Bogusławski

bibby


List referencyjny

Firma Portal Ekspertów Marcin Soczko & Partnerzy przeprowadziła w 2014 roku audyt dotyczący procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych u jednego z naszych klientów oraz udzieliła wsparcia w dostosowywaniu działań techniczno-organizacyjnych do wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji, dotyczących audytowanej organizacji.

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko przebiegała bardzo dobrze. Audyt został przeprowadzony sprawnie i zgodnie z ustalonym zakresem prac, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość.

Z przyjemnością rekomendujemy firmę Portal Ekspertów jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Dyrektor Departamentu Prawnego
Dariusz Kulig

Koksztys

Kancelaria Prawa Gospodarczego

referencje-Koksztys

List referencyjny

MBCorp Sp. z o.o. z Warszawy realizując projekt „Budowa serwisu internetowego świadczącego e-usługę planowania i organizacji rozgrywek sportowych oraz innych aktywności sportowych” pod nazwą SportowaWarszawa.pl współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ósmej osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 korzystała z usług firmy Portal Ekspertów „Soczko & Partnerzy”. W ramach współpracy przeprowadzono w 2012 r. audyt dotyczący kwestii przetwarzania danych osobowych oraz udzielono wsparcia w dostosowaniu działań techniczno-organizacyjnych do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Potwierdzamy, iż usługi firmy Portal Ekspertów „Soczko & Partnerzy” świadczone są z należytą starannością oraz w profesjonalny sposób. W związku z powyższym polecamy firmę Portal Ekspertów „Soczko & Partnerzy” i rekomendujemy ją jako kompetentnego partnera.

Prezes Zarządu MBCorp Sp. z o.o.

Marcin Bańcerowski

referencje-MBCorp

 


List referencyjny

Firma Portal Ekspertów Marcin Soczko & Partnerzy przeprowadziła w Weber Polska Sp. Z o.o. w 2016 roku audyt zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych z przepisami prawa oraz udzieliła wsparcia w dostosowywaniu działań techniczno-organizacyjnych do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko przebiegała bardzo dobrze. Audyt został przeprowadzony sprawnie i zgodnie z ustalonym zakresem prac, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość.

Rekomendujemy firmę Portal Ekspertów jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

PROKURENT

Agnieszka Kraczkowska

referencje-E-planet

LIST REFERENCYJNY

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) w Warszawie zaświadcza, że Pan Marcin Soczko w latach 2011 – 2015 pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w instytucji CODGiK, a następnie do dzisiaj pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Danych osobowych (ze względu na decyzję o niepowoływaniu ABI wg nowych przepisów).
W latach  2010 – 2016 opracowywał, wdrażał i aktualizował dokumentację związaną z Ochroną Danych Osobowych w CODGiK.
W okresie 2010 – 2014 prowadził szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych na rzecz pracowników CODGiK (w sumie przeszkolono ok. 100 osób).

Dyrektor Jarosław Zembrzuski

referencje-E-planet

List referencyjny

Współpracę z firmą Portal Ekspertów Marcin Soczko & Partnerzy podjęliśmy w grudniu 2015 roku i od tamtej pory regularnie właściciel firmy – Pan Marcin Soczko prowadzi wykłady i prelekcje o charakterze szkoleniowym oraz bierze udział w panelach dyskusyjnych podczas organizowanych przez nas w całej Polsce Forów Ochrony Danych Osobowych.

Współpraca z Panem Marcinem Soczko przebiega bardzo dobrze. Wysoka jakość wykładów jest potwierdzana przez uczestników konferencji na wypełnianych przez nich ankietach. Liczymy na równie dobrą atmosferę współpracy w przyszłości.

Rekomendujemy firmę Portal Ekspertów jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Członek Zarządu

Maciej Gruszczyński

Ariergarda Sp. z o.o.

referencje-E-planet

List referencyjny

Firma Portal Ekspertów Marcin Soczko & Partnerzy przeprowadziła w 2012 roku audyt dotyczący kwestii przetwarzania danych osobowych w firmie E-planet Robert Tołopiło z siedzibą w Warszawie oraz udzieliła wsparcia w dostosowywaniu działań techniczno-organizacyjnych do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji.

E-planet Robert Tołopiło

referencje-E-planet

List referencyjny

Firma Portal Ekspertów Marcin Soczko & Partnerzy przeprowadziła w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej Ortosensis w marcu 2015 roku audyt zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych z przepisami prawa oraz udzieliła wsparcia w dostosowywaniu działań techniczno-organizacyjnych do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa informacji. [Ponadto od 2015 roku Portal Ekspertów pełni dla Poradni Ortosensis obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.]

Współpraca z firmą Pana Marcina Soczko przebiegała bardzo dobrze. Audyt został przeprowadzony sprawnie i zgodnie z ustalonym zakresem prac, a przygotowaną przez ekspertów dokumentację cechuje rzetelność i wysoka jakość. [Liczymy na równie dobrą atmosferę współpracy w przyszłości.]

Rekomendujemy firmę Portal Ekspertów jako solidnego i profesjonalnego partnera biznesowego.

Dyrektor Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej

„Ortosensis”

Mgr Maria Kwiatkowska

full_ortosensis