Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenia z zasad ochrony danych osobowych

Firma Marcin Soczko & Partnerzy skupia swoją uwagę na realizacji szkoleń z zasad ochrony danych osobowych dedykowanych konkretnym podmiotom, w odróżnieniu od tego co jest zwykle oferowane na rynku. Nasze szkolenia, poza wymaganiami ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych, uwzględniają również branżowe przepisy prawa oraz wewnętrzne procedury dotyczące przetwarzania danych – wynikające z dokumentacji ochrony danych osobowych, obowiązującej w danej organizacji. Często podnoszenie świadomości jest naturalną konsekwencją wdrożenia w organizacji systemu ochrony danych osobowych. Niejednokrotnie – w małych firmach – szkolenia mają po prostu charakter bardziej rozbudowanej prezentacji raportu z audytu.

Czy rzeczywiście koniecznie należy przeprowadzać cykliczne szkolenia pracowników?

Chociaż przeprowadzanie kursów obejmujących przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę nie jest obowiązkiem bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa, oczywistym wydaje się fakt, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych muszą realizować swoje obowiązki poprawnie. Jest to możliwe wówczas, kiedy systematycznie uzupełniają swoją wiedzę – zwłaszcza w sytuacji, gdy mają dostęp do dużych baz danych. Ogromną rolę odgrywają także cykliczne zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – jak chociażby wejście w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które należy stosować od 25 maja 2018 roku.

szkolenie