Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) lub inspektora ochrony danych (IOD)

ABI – administrator bezpieczeństwa informacji czy IOD – inspektor ochrony danych?

Firma Marcin Soczko & Partnerzy świadczy usługi outsourcingu ABI, polegające na zleceniu przez administratora danych (Zleceniodawcę) pełnienia funkcji ABI konkretnemu przedstawicielowi firmy zewnętrznej. Wykwalifikowany administrator bezpieczeństwa informacji poza tym, że weźmie odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych u Zleceniodawcy, będzie mógł także czerpać z wiedzy i doświadczeń innych ekspertów firmy Zleceniobiorcy. Właśnie takie rozwiązanie oferuje Państwu firma Marcin Soczko & Partnerzy.

Dlaczego w mojej firmie potrzebna jest pomoc ABI?

W tych organizacjach, w których skomplikowanie lub duża liczba procesów przetwarzania danych osobowych powoduje, że wymagają one ciągłego nadzoru nad ich poprawnym przebiegiem, którego nie może w prosty sposób sprawować sam Administrator danych, konieczne jest powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a w niektórych organizacjach, zgodnie z nowymi regulacjami unijnymi, obowiązkowe może być wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD).

Jednocześnie zwykle organizacji nie opłaca się zatrudniać na to stanowisko dodatkowego, wykwalifikowanego pracownika. Z kolei powierzenie nowych obowiązków w zakresie danych osobowych jednej z dotąd zatrudnionych osób niestety często nie spełnia oczekiwań. Dotychczasowe obowiązki pracownika są wykonywane mniej rzetelnie ze względu na zmniejszoną ilość godzin pracy, które może na nie poświęcić. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych może być prowadzony niewłaściwie ze względu na brak doświadczenia oraz czasu na odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i udział w seminariach i konferencjach branżowych.

Dlatego dla wielu firm optymalnym rozwiązaniem wydaje się wyznaczenie ABI / IOD z firmy zewnętrznej. Rekomendujemy do tej roli jednego z naszych specjalistów.