Audyt zgodności SZBI z ISO

Sprawdzamy zgodność z normą ISO 27001

Audyt zgodności z ISO 27001 jest narzędziem, które umożliwia potwierdzenie zgodności SZBI z normą ISO 27001 lub zidentyfikowanie niezgodności. Informacje uzyskane podczas audytu pomogą organizacji podnieść poziom bezpieczeństwa informacji.

W czasie audytu zgodności z ISO 27001, m.in.:

 • zapoznamy się z misją oraz celami biznesowymi działalności Twojej organizacji;
 • przeanalizujemy funkcjonującą dokumentację;
 • poznamy procesy biznesowe;
 • dokonamy inwentaryzacji klas informacji;
 • sprawdzimy zasady przetwarzania informacji;
 • ocenimy poziom bezpieczeństwa w stosunku do wymagań normy ISO 27001.

Wynikiem audytu jest raport, który zawiera zestawienie stwierdzonych niezgodności z normą ISO 27001 i innych spostrzeżeń istotnych dla bezpieczeństwa informacji oraz rekomendacje wdrożenia działań korygująco-naprawczych.

Chcę potwierdzić zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z ISO 27001

Pozostałe usługi

 • Dokumentacja ochrony danych osobowych

  Przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych Usługa opracowania dokumentacji ochrony danych skierowana jest do organizacji, które chcą: stworzyć efektywnie funkcjonujący system ochrony danych osobowych, spełnić wymagania przepisów prawa, działać zgodnie z najwyższymi

 • Outsourcing funkcji IOD

  Przejmujemy obowiązki Inspektora Danych Osobowych Outsourcing funkcji IOD pozwala organizacjom w prosty i wygodny sposób wywiązać się z obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba zatrudniać dodatkowej osoby ani nakładać