Audyt zgodności SZBI z ISO

Sprawdzamy zgodność z normą ISO 27001

Audyt zgodności z ISO 27001 jest narzędziem, które umożliwia potwierdzenie zgodności SZBI z normą ISO 27001 lub zidentyfikowanie niezgodności. Informacje uzyskane podczas audytu pomogą organizacji podnieść poziom bezpieczeństwa informacji.

W czasie audytu zgodności z ISO 27001, m.in.:

 • zapoznamy się z misją oraz celami biznesowymi działalności Twojej organizacji;
 • przeanalizujemy funkcjonującą dokumentację;
 • poznamy procesy biznesowe;
 • dokonamy inwentaryzacji klas informacji;
 • sprawdzimy zasady przetwarzania informacji;
 • ocenimy poziom bezpieczeństwa w stosunku do wymagań normy ISO 27001.

Wynikiem audytu jest raport, który zawiera zestawienie stwierdzonych niezgodności z normą ISO 27001 i innych spostrzeżeń istotnych dla bezpieczeństwa informacji oraz rekomendacje wdrożenia działań korygująco-naprawczych.

Chcę potwierdzić zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z ISO 27001

Pozostałe usługi

 • Konsultanci ds. bezpieczeństwa informacji

  Oferujemy stałe wsparcie w obszarze bezpieczeństwa informacji Konsultanci ds. bezpieczeństwa informacji pomagają organizacjom we wdrożeniu i utrzymywaniu SZBI – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Podczas współpracy zawsze poszukujemy rozwiązań zgodnych z normami i przepisami prawa,

 • Wdrożenie RODO

  Ochrona danych osobowych – zapewniamy zgodność z wymaganiami przepisów prawa Oferujemy kompleksowe wsparcie w zorganizowaniu procesów przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa. Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w związku z implementacją