• 12

  wrz.
  2021

  W ostatnim czasie banki coraz częściej ostrzegają swoich klientów przed oszustami, którzy podszywają  się pod ich pracowników. Przestępcy udają również przedstawicieli innych instytucji finansowych, jak np. Biuro Informacji Kredytowej (BIK).  Ofiarami tego typu oszustw padają klienci banków, ale również osoby, które nie korzystają z usług danej instytucji. Cyberprzestępcy są niezwykle wiarygodni. Często numer, z którego wykonywane jest połączenie, wygląda na numer infolinii […]

 • 31

  sierpień
  2021

  Autor: Soczko & Partnerzy w kategorii Blog

  Kontynuując rozpoczęty przed miesiącem wątek, dotyczący podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO), na łamach niniejszego artykułu omówiona zostanie kolejna z nich – zasada „integralność i poufność”. Czym jest zasada integralności i poufności? Art. 5 ust. 1 lit. f RODO stanowi, że — „Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym […]

 • 23

  sierpień
  2021

  Obowiązek zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego wynika wprost z przepisów RODO. Kwestia ta uregulowana została w art. 33 RODO. Przepis ma przede wszystkim na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych. Zgłoszenia naruszeń mają umożliwić reakcję organu nadzorczego na zaistniałe incydenty oraz pozwolić ograniczyć ich negatywne skutki. ADMINISTRATOR MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O INCYDENCIE Obowiązek informowania […]

 • 08

  sierpień
  2021

  Z uwagi na powszechność urządzeń mobilnych i możliwość częstego z nich korzystania są łakomym kąskiem dla przestępców. W komunikacie zawarto kilka dobrych praktyk dotyczących użytkowania urządzeń mobilnych.

 • 31

  lipiec
  2021

  Z artykułu dowiesz się jak rozumieć zasadę minimalizacji danych oraz w jaki sposób należy dokonywać analizy poprawności jej realizacji Jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (artykuł 5 RODO) jest zapewnienie minimalizacji danych. Zgodnie z tą zasadą dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do określonych celów przetwarzania. Co to w praktyce oznacza? Administrator danych na etapie planowania przetwarzania […]

 • 26

  lipiec
  2021

  Poczta elektroniczna jest jednym z najpowszechniejszych środków komunikacji w biznesie, za pośrednictwem której codziennie przesyłane są dane osobowe. Dlatego też należy zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z tego kanału komunikacji. Czytając Komunikat dowiesz się: dlaczego korzystanie z prywatnych skrzynek e-mail przy wykonywaniu pracy nie należy do dobrych praktyk? na jakie zagrożenia można natrafić? czy korzystanie z prywatnych skrzynek mailowych może stanowić naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych? […]

 • 12

  lipiec
  2021

  RODO, wprowadzając „zasadę integralności i poufności”, nakłada na Administratora obowiązek zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe przed nieuprawnionych dostępem osób trzecich. Bardzo często dostęp do biur poza naszymi pracownikami mają również inne osoby. Najczęściej jest to personel sprzątający, który nierzadko pochodzi z firmy zewnętrznej. Ma to szczególne znaczenie, gdy sprzątanie odbywa się po godzinach pracy biura, podczas nieobecności pracowników.Najbardziej popularną metodą […]

 • 30

  czerwiec
  2021

  Prawo Komunikacji elektronicznej jest to planowana nowa ustawa implementująca do polskiego prawa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 roku ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Prawo komunikacji elektronicznej zastąpi obowiązującą ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Cel nowej ustawy to wprowadzenie do polskiego prawa rozwiązań prawnych zawartych […]

 • 28

  czerwiec
  2021

  W dzisiejszych czasach, głównie ze względów epidemiologicznych, większość z nas zmieniła swoje nawyki i preferuje zakupy przez Internet. Jest to świetna okazja dla oszustów

 • 21

  czerwiec
  2021

  Ransomware to zbitka dwóch słów: ransom – okup oraz software – oprogramowanie. Ransomware to  rodzaj szkodliwego oprogramowania wykorzystywanego przez cyberprzestępców w celu zablokowania  dostępu do danych (z reguły za pośrednictwem technik szyfrujących). Po skutecznie przeprowadzonym  ataku przestępcy żądają okupu za przywrócenie dostępu do danych. Oliver Friedrichs, dyrektor do spraw bezpieczeństwa w korporacji Symantec wyjaśnił znaczenie  Ransomware korzystając z obrazowego porównania: „Odpowiada to sytuacji, gdy ktoś przyjdzie […]

 • 1
 • 2
 • Przeglądasz stronę 1 z 7