Dobre praktyki organizacji wydarzeń online

Autor: Patryk Siewert pod red. Marcina Soczko — w kategorii Komunikaty IOD-y — 26 kwietnia 2021

26

kw.
2021

Każda osoba odpowiedzialna za organizację wydarzenia online powinna pamiętać o tym, aby zadbać o ochronę danych osobowych. Poniżej znajduje się lista dobrych praktyk, których realizacja pomoże obniżyć ryzyko przypadkowego ujawnienia danych.


Zaufane oprogramowanie

Do organizacji wydarzeń online stosuj wyłącznie zaufane oprogramowanie, zatwierdzone przez Dział IT lub kierownictwo.

Aktualne oprogramowanie

Korzystaj zawsze z aktualnej wersji oprogramowania. Nowe aktualizacje mogą zawierać ważne poprawki związane z bezpieczeństwem.

Ograniczenie dostępu 

Zadbaj o to, aby do organizowanego spotkania miały dostęp wyłącznie osoby pożądane. Możliwość dołączenia do spotkań tylko za pośrednictwem linku niesie za sobą ryzyko wykorzystania go przez osoby trzecie. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie haseł dostępu lub wymuszanie na uczestnikach wcześniejszego zalogowania się.

Wyłącz udostępnianie ekranu

Zablokuj funkcję udostępniania ekranu / pulpitu uczestnikom spotkania, gdy korzystanie z niej nie będzie potrzebne.

Wyłącz udostępnianie plików

Jeżeli zwykle przesyłamy pliki inną drogą, to funkcja udostępniania plików nie będzie potrzebna i bezpieczniej jest ją zablokować.

Zablokuj nagrywanie

Zablokuj funkcję nagrywania, a jeżeli spotkanie ma być nagrywane to upewnij się, że wszyscy uczestnicy spotkania są tego świadomi.

Nie ujawniaj poufnych informacji

Udostępniaj pulpit ostrożnie. W przypadku udostępnienia całej zawartości ekranu, nie wykonuj czynności, mogących doprowadzić do ujawnienia informacji, do których nie powinni mieć dostępu pozostali uczestnicy spotkania.

Ogranicz skutki niepożądanego zdarzenia

W przypadku, gdy zarejestrowane zostaną poufne informacje, zadbaj by usunąć je z nagrania lub ograniczyć dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.

Dołącz do dyskusji

Podanie adresu e-mail jest związane z moderacją treści komentarza, w szczególności z ewentualnym kontaktem z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ostatecznej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Po opublikowaniu komentarza widoczna jest jedynie jego treść i data publikacji oraz imię autora, reszta danych jest niezwłocznie usuwana. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


czternaście − dwa =