Szkolenia ochrona danych osobowych

Szkolenia z zasad ochrony danych osobowych

Przeprowadzanie kursów obejmujących przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, uodo wymaga jedynie zapewnienia zapoznania z jej przepisami. Oczywistym wydaje się jednak fakt, iż osoby upoważnione do  przetwarzania danych osobowych muszą realizować swoje obowiązki poprawnie. Jest to możliwe wówczas, kiedy systematycznie uzupełniają swoją wiedzę – zwłaszcza w sytuacji, gdy mają dostęp do dużych baz danych. Ogromną rolę odgrywają także cykliczne zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – jak chociażby wejście w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które trzeba będzie stosować od 25 maja 2018 roku.

 

Zadbaj o politykę bezpieczeństwa danych osobowych na najwyższym poziomie

W związku z powyższym firma Portal Ekspertów skupiła swoją uwagę na realizacji szkoleń z zasad ochrony danych osobowych dedykowanych konkretnym podmiotom. Uwzględniają one branżowe przepisy prawa oraz wewnętrzne procedury dotyczące przetwarzania danych – wynikające z dokumentacji ochrony danych osobowych. Często zdobycie nowej wiedzy jest naturalną konsekwencją przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych, a także wdrożenia (zaproponowania) reguł ochrony danych osobowych. Niejednokrotnie – w małych firmach – mają po prostu charakter bardziej rozbudowanej prezentacji raportu z audytu

szkolenie