Studium przypadków

Obowiązek udostępnienia danych

Obowiązek udostępnienia danych komornikowi wynika z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Administratorzy danych niejednokrotnie stają przed dylematem czy mogą udostępnić dane osobowe przetwarzane w ramach ich zbiorów, narażając się na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i - co często się z tym wiąże -…
Więcej