Studium przypadków

Konsekwencje braku wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych

W naszej praktyce wspierania różnych organizacji we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych czy po prostu w implementowaniu wymagań przepisów prawa w tym zakresie, często otrzymujemy pytania o konsekwencje braku wypełnienia tychże wymogów. Konsekwencje mogą być różne, w zależności od skali uchybień oraz sposobu reakcji kierownictwa jednostki organizacyjnej na działania uprawnionych organów. Gdy w organizacji powołano ABI i…
Więcej

Dopuszczalność (?) kopiowania dokumentów tożsamości

Ostatnio głośno było w mediach na temat kwestii kopiowania dowodów osobistych przez przedstawicieli banków. Jak zwykle w takich sytuacjach pytania w przedmiotowym temacie spłynęły również do Portalu Ekspertów od naszych Klientów, którzy zarówno w sytuacjach służbowych, jak i prywatnych zetknęli się z takimi sytuacjami. Jeszcze kilka lat temu nagminne były także, o wiele bardziej niewłaściwe, przypadki…
Więcej

Kiedy można wysłać ofertę handlową

Ostatnie zmiany w przepisach prawa, a w szczególności nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, spowodowały dużą niepewność w zakresie dozwolonego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Kierowane do naszej firmy pytania w tej kwestii, stały się kanwą do analizy tego zagadnienia w.kilku najczęściej pojawiających się wariantach. Do własnego klienta (osoby fizycznej) można wysyłać oferty…
Więcej

Bądź bezpieczny w Internecie

Około dwie trzecie osób korzystających z urządzeń mobilnych, łączy się za ich pośrednictwem z Internetem, ale tylko jedna trzecia z nich stosuje przy tym jakiekolwiek zabezpieczenia. Skutkiem działania szkodliwego oprogramowania może być kradzież danych osobowych, innych poufnych informacji, czy nawet pieniędzy z konta bankowego. Zagrożenie w Internecie jest wszechobecne i ciągle rośnie. Współczesne wirusy i…
Więcej