55 tysięcy złotych dla związku sportowego − druga kara finansowa nałożona przez Prezesa UODO

Autor: Patryk Siewert pod red. Marcina Soczko — w kategorii Blog — 17 maja 2019

17

Maj
2019

Jest to pierwsza kara za naruszenie ochrony danych osobowych

W październiku 2015 związek sportowy opublikował na swojej stronie internetowej nadmiarowy zakres danych osób, którym przyznano licencje sędziowskie. Oprócz imienia i nazwiska ujawniono również adres zamieszkania i nr PESEL. Następnie w lipcu 2018 (po blisko 3 latach) związek sam zgłosił naruszenie ochrony danych osobowych do Prezesa UODO. Po jakimś czasie dokonano też zgłoszenia uzupełniającego, w którym m. in. wspomniano o zawiadomieniu osób, których naruszenie dotyczyło oraz że dokonano usunięcia naruszenia. Jak się później okazało, było to nieskuteczne – dane nadal były publicznie dostępne. Prezes UODO otrzymał zgłoszenie naruszenia od jednej z osób, których prawa zostały naruszone, co potwierdził dokonując czynności sprawdzających w styczniu 2019.

W porównaniu do poprzedniej kary finansowej (ok. 1 mln zł), w tym przypadku jej wysokość nie jest tak szokująca, co wiążę się z niezarobkową działalnością ukaranego podmiotu. Znamienne jest jednak to, że naruszenie ochrony danych trwało w sumie ponad 3 lata. Natomiast od momentu zgłoszenia naruszenia do wszczęcia postępowania administracyjnego, związek nie dopilnował, aby podmiot administrujący stroną internetową faktycznie usunął nadmiarowe dane i w żaden sposób nie potwierdził skuteczności zleconych usługodawcy działań.

Więcej szczegółów znaleźć można w decyzji Prezesa UODO opublikowanej na stronie internetowej organu  https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.43.2019.

Dołącz do dyskusji

Newsletter

Podanie adresu e-mail i potwierdzenie go przez kliknięcie przycisku "Zapisz", oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie, wyłącznie w celu dostarczania biuletynu informacyjnego "Newsletter", który zawiera m.in. artykuły dotyczące ochrony danych, bezpieczeństwa informacji, oferty, informacje o szkoleniach, do czasu wycofania zgody, np. za pomocą linku znajdującego się w stopce wiadomości zawierającej "Newsletter". Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawarte są w Polityce prywatności.