Aktualności

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

24 listopada 2014 r. Prezydent RP, podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. PO 2,5 roku od przygotowania przez GIODO propozycji zmiany ustawy o ochronie danych osobowych (uodo), po długich pracach legislacyjnych i konsultacjach społecznych, prowadzonych niekiedy w burzliwej atmosferze, w…
Więcej

Bądź bezpieczny w Internecie

Około dwie trzecie osób korzystających z urządzeń mobilnych, łączy się za ich pośrednictwem z Internetem, ale tylko jedna trzecia z nich stosuje przy tym jakiekolwiek zabezpieczenia. Skutkiem działania szkodliwego oprogramowania może być kradzież danych osobowych, innych poufnych informacji, czy nawet pieniędzy z konta bankowego. Zagrożenie w Internecie jest wszechobecne i ciągle rośnie. Współczesne wirusy i…
Więcej

Obowiązek udostępnienia danych

Obowiązek udostępnienia danych komornikowi wynika z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Administratorzy danych niejednokrotnie stają przed dylematem czy mogą udostępnić dane osobowe przetwarzane w ramach ich zbiorów, narażając się na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i - co często się z tym wiąże -…
Więcej

Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego

Od 22 marca 2013 r. dostawcy usług telekomunikacyjnych muszą zawiadamiać GIODO i abonentów o naruszeniu danych osobowych i prowadzić rejestr takich zdarzeń. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawiadamia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia (art. 174a ust. 1 pt). Przez naruszenie…
Więcej