Obowiązek udostępnienia danych

Obowiązek udostępnienia danych komornikowi wynika z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Administratorzy danych niejednokrotnie stają przed dylematem czy mogą udostępnić dane osobowe przetwarzane w ramach ich zbiorów, narażając się na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i - co często się z tym wiąże - skargą właściciela danych (osoby, której dane dotyczą) do GIODO.

Aby uniknąć takiej sytuacji, często decydują się na odrzucenie wniosku o udostępnienie danych osobowych. Niestety w wielu przypadkach również może wiązać się to ze skargą wnioskodawcy do GIODO, a w sytuacji nieuzasadnionej odmowy ze znacznie poważniejszymi sankcjami.

Zatem osoba, która ma za zadanie obsłużyć wniosek o udostępnienie danych osobowych musi każdorazowo sprawdzić czy istnieją przesłanki prawne umożliwiające wykonanie tej czynności, czy podmiot wnioskujący jest uprawniony do przetwarzania danych, a w szczególności do żądania o udzielenia informacji, zawierających dane osobowe.

Jednym z funkcjonariuszy publicznych, posiadającym takie uprawnienia jest komornik sądowy, a wynikają one z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) i zobowiązują do udostępnienia danych: organy administracji publicznej, instytucje finansowe i inne oraz podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi.

Należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach związanych z procesem udostępnienia danych. Po pierwsze, komornik musi się zwrócić do administratora danych z pisemnym wnioskiem. Zatem wykluczone jest telefoniczne informowanie o stanie zadłużenia lokatorów i udostępnianie jakichkolwiek innych danych osobowych przez telefon, w sytuacji niemożności zidentyfikowania wnioskodawcy. Każda organizacja powinna przyjąć zasadę, że dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie na pisemny wniosek wysłany pocztą tradycyjną lub przekazany osobiście w siedzibie administratora danych.

Po drugie, odpowiedź zawierająca zestaw żądanych informacji powinna być udzielona komornikowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, a nie w ciągu 30 dni, jak to jest w przypadku udostępniania danych osobie, której dane dotyczą.

I wreszcie, po trzecie, należy podkreślić iż komornik nie jest odbiorcą danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zatem nie ma obowiązku poinformowania właściciela danych o fakcie ich udostępnienia. Z resztą dotyczy to udostępniania danych wszystkich funkcjonariuszom i organom administracji publicznej, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Brak komentarzy

Napisz komentarz