I Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych

Ubiegły rok przyniósł wszystkim podmiotom przetwarzającym dane osobowe w Polsce wiele istotnych zmian związanych z nałożonymi na nich nowymi obowiązkami wynikającymi z Ustawy o ochronie danych osobowych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu chcielibyśmy zaprosić Państwa na Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych, które odbędzie się 17 marca 2016 roku w Poznaniu w biurowcu DELTA przy ul. Towarowej 35.

Wielkopolskie Forum jest trzecim z cyklu spotkaniem realizowanym na terenie naszego kraju wspólnie z Partnerami, do których należą Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, KLARP Kuchlewski Latuszewski Adwokaci Radcowie Prawni, ICT Professional oraz Oficyna Prawa Polskiego.

Forum to wydarzenie, na którym uzyskają Państwo rzetelną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, a także zapoznają się z rozwiązaniami, za pomocą których nowe obowiązki mogą być realizowane sprawniej w Państwa Organizacji. Wydarzenie kierowane jest do Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, osób pełniących funkcje specjalistów do spraw ochrony danych osobowych, a także wszystkich Administratorów Danych Osobowych.

Celem tej edycji Forum jest omówienie:

  • zadań Administratora bezpieczeństwa informacji w polskich przepisach,
  • planowanych zmian w związku z nowym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w UE,
  • roli ABI nie tylko jako audytora i nadzorcy,
  • zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych,
  • wykonywania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych przez ABI,
  • sposobu planowania i wdrażania systemu ochrony danych osobowych w relacji do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji - w kontekście Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności i normy PN-EN ISO IEC 27001:2014-12 (ostatnią prelekcję poprowadzi właściciel Portalu Ekspertów – Pan Marcin Soczko).

Już dziś zachęcamy do zgłoszenia uczestnictwa za pomocą formularza na stronie www.wfodo.pl.

Brak komentarzy

Napisz komentarz