I Małopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych

Już jutro (28 kwietnia 2016 r.) w Krakowie odbędzie się kolejna konferencja z cyklu FORUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Miniony rok przyniósł wiele zmian prawnych oraz nowych obowiązków dla wszystkich Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Administratorów Danych Osobowych w Polsce, a na rynku pojawiło się wiele sprzecznych informacji i różnych, często niewłaściwych, interpretacji przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

Dotychczasowe Fora zabrały ponad 200 uczestników, którzy otrzymali rzetelną wiedzę na temat tego:
- jakie zadania spoczywają na Administratorach Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorach Danych Osobowych,
- jak przeprowadzić sprawdzenie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
- jak należy prowadzić Rejestr zbiorów danych osobowych,
- jakie nowe zadania i obowiązki przyniesie reforma przepisów w UE,
- w jaki sposób najlepiej wdrożyć przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w swojej organizacji.

Te i wiele innych ważnych kwestii poruszanych będzie w trakcie Małopolskiego Forum Ochrony Danych Osobowych. Oprócz tradycyjnych prezentacji będą mieli Państwo również możliwość skonsultowania z prelegentami interesujących Państwa zagadnień oraz zadania pytań, które zostaną omówione w panelu dyskusyjnym.

Wydarzenie jest przeznaczone zarówno dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, osób pełniących funkcje specjalistów do spraw ochrony danych osobowych, a także wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, którzy z mocy Ustawy odpowiadają za wykonywanie obowiązków administratorów danych osobowych. Pragniemy podkreślić, że prelegenci Forum to eksperci oraz praktycy, którzy mieli istotny wkład w kształtowanie się zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w Polsce, a Forum to doskonała okazja do spotkania i wymiany doświadczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą Forum i sylwetkami prelegentów. Gdyby pojawiły się z Państwa strony pytania lub uwagi dotyczące wydarzenia, serdecznie zapraszamy do komentowania lub kontaktu - z chęcią przybliżymy charakterystykę wydarzenia i przedstawimy szczegóły.

Pod nieobecność na Forum właściciela Portalu Ekspertów - Pana Marcina Soczko, jego prezentację omówi kolega z Zarządu Stowarzyszenia ABI - Pan Maciej Kołodziej, Wiceprezes SABI.

Brak komentarzy

Napisz komentarz